Γεννημένοι …μπανιστηρτζῆδες!!!

Εἴμαστε γεννημένοι μπανιστηρτζῆδες!

Τὸ 80% τοῦ  Ἐγκεφάλου μας ἀσχολεῖται μὲ τὸν Ὅραση, ἡ ὁποία ἔδιωξε τὴν ὄσφρηση ποὺ ἔχουν τὰ τετράποδα.
Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν ἄνω ἄκρων καὶ ἡ κινητική τους ἐξέλιξις πρὸς τὰ θαυμαστά μας χέρια, ἀνεβάθμισε τὴν Ὅραση καὶ τὴν ἱκανότητα Ὁμιλίας, σὲ διάστημα πολλῶν ἑκατομμυρίων ἐτῶν.
Ἡ Ὀπτικὴ περιέργειά μας εἶναι ἀδιανόητα ἀκόρεστη. Μὲ ἕνα Ὀπτικὸ Σύστημα, ποὺ εἶναι τὸ τελειότερο στὴν Φύση.

(Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν τὸ τάδε ἔντομο βλέπῃ πρισματικὰ τὸν κόσμο, ἢ ἐὰν ὁ ἀετὸς ἔχει μὲν τρομακτικὴ Κεντρικὴ Ὄραση καὶ διακρίνῃ τὸν λαγὸ ἀπὸ δύο χιλιόμετρα ὕψος, ἀλλὰ ἔχει ἀτελεστάτη περιφερικὴ ὄραση).

Θὰ μπορούσαμε θαυμάσια νὰ λεγόμεθα Homo Videns, ἄνθρωπος ὁ «ματάκιας`
«Μάτι» δὲν παίρνουμε ἀπὸ τὴν ὀθόνη τῶν κιητῶν μας;
ἀθεράπευτοι «ματάκηδες»!

Διονύσιος Λιάρος

(Visited 106 times, 1 visits today)
Leave a Reply