Ὑπέρ-ἐργάτες καλὰ …ἀμοιβῴμενοι!!!

Στὴν Καρδίτσα!!!

Ἀνεκαλύφθη ἐργάτης τοῦ Δημοσίου τομέως, ἐντελῶς ἀπὸ χρυσάφι καὶ ἀπεριορίστου ἀντοχῆς!!!

Τοῦ ἐνέκριναν ἐπὶ πλέον ἐτήσιες ὑπερωρίες καὶ ὑπερεργασίες καὶ ἐξαιρέσιμες 1.584 ὡρῶν ἐτησίως, ἀντὶ τῶν προβλεπομένων σωρηδόν… 240 ὡρῶν ἐτησίως!!!!

Ἡ προέγκρισις τῆς δαπάνης γιὰ τὶς 1.584 ὧρες εἶναι 5.000 €, +ἐπὶ πλέον ἐργοδοτικὲς εἰσφορές!!!!!!
Σύνολο 6.500 € περίπου ἐπὶ πλέον τοῦ μισθοῦ τοῦ ἐτησίως!!!

Τὸ ξαναλέω, ἐνεκρίθησαν 1.584 ὧρες ὑπερωρία καὶ ὑπερεργασία καὶ ἐξαιρέσιμες, ἀντὶ τοῦ προβλεπομένου ἀνωτάτου ὁρίου τῶν 240 ὡρῶν ἐτησίως ἀνὰ ὑπάλληλο!!!

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

(Visited 170 times, 1 visits today)
Leave a Reply