Ὥρα νὰ παύσῃ ἡ δολοφονία τῶν …φυτῶν!!!

Πρὸς χορτοφάγους:

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ἀναφορά, ὅλα τὰ φυτὰ ἔχουν συναισθήματα.
Αὐτὴ ἡ ἀναφορά, προσφάτως ἀπεδείχθη ἀληθής, μέσῳ ἐργαστηριακῶν πειραμάτων.
Τὰ φυτὰ θυμοῦνται, ἀντιδροὺν σὲ καταστάσεις καὶ συναισθήματα, πονοῦν, στεναχωρῶνται, χαίρονται, κοιμοῦνται, ἀναπνέουν καὶ γενικῶς κάνουν ὅ,τι κάνει κάθε ζωντανὸς ὀργανισμός.

Συνεπῶς…

Σταματεῖστε τὴν δολοφονία τῶν φυτῶν!!!
Σταματῆστε τὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν φυτῶν!
Μὴν δολοφονεῖται ἄλλο τὰ φυτά!
Δὲν εἶναι πράγματα αὐτά. Εἶναι ζωντανοὶ ὀργανισμοί!!!

Μεταξᾶς Γιῶργος

εἰκόνα

(Visited 258 times, 1 visits today)
Leave a Reply