Γιατί νά τούς σκοτώσω;

Ἡ συνείδησίς μου,
δὲν μοῦ ἐπιτρέπει νὰ σκοτώσω τὸν ἀδελφό μου,
ἢ κάποιον σκουρόχρωμο,
ἢ κάποιον φτωχὸ καὶ πεινασμένο,
μέσα στὴν λάσπη,
γιὰ τὴν χάρη τῆς μεγάλης καὶ παντοδυνάμου Ἀμερικῆς.

Καί νά τούς σκοτώσω; Γιατί;;;

Οὐδέποτε με ἀπεκάλεσαν νέγρο,
οὐδέποτε μὲ λυντσάρισαν,
δὲν ἔστειλαν σκυλιὰ κατὰ ἐπάνω μου,
δὲν ἔκλεψαν τὴν ἐθνικότητά μου,
δὲν ἐβίασαν καὶ δὲν δὲν ἐσκότωσαν τὸν πατέρα μου καὶ τὴν μάννα μου.

Νά τούς σκοτώσω; Γιατί;;;

Πῶς μπορῶ νά σκοτώσω αὐτούς τούς ἀθῴους ἀνθρώπους…;;;

Βὰλτε με φυλακή….

Μοχάμεντ Ἄλη

Τοῦ ἀφηρέθησαν οἱ τίτλοι τῶν ἀγώνων του στὸ μπόξ καὶ κατεδικάσθη σὲ πέντε χρόνια φυλακίσεως γιὰ ἀνυποταξία!
Κερδίζοντας στὴν ἔφεση ὁ Ἄλη ἄρχσε νὰ γυρνᾷ τὰ πανεπιστήμια τῆς χώρας, δίδοντας διαλέξεις ἐνάντια στὸν πόλεμο, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῆς ὑποκρισίας νὰ ἀρνοῦνται δικαιώματα στοὺς μαύρους, τὴν ὥρα ποὺ τοὺς καλοῦν νὰ πολεμήσουν «γιὰ τὴν πατρίδα»… στὴν ἄλλην ἄκρη τοῦ κόσμου.

Πολυζωΐδης Θανάσης

(Visited 146 times, 1 visits today)
Leave a Reply