Ὥρα σοβαρῶν ἀντιδράσεων γιά τούς ἐνστόλους;

Δήλωσις ἐκπροσώπου ἀξιωματικῶν ΕΛΑΣ στὸν Αὐτιά: «εἴμαστε ἀναγκασμένοι νὰ προσφύγουμε στὰ εὐρωπαϊκὰ δικαστήρια καὶ νὰ καταγγείλουμε τὴν Κυβέρνηση ὅτι δέν συμμορφώνεται μὲ τὶς τελεσίδικες δικαστικὲς ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες διατάσσουν νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ μισθολογικὸ καθεστὼς τοῦ 2012».

Πάλι σκίζουν τὸ καλσόν τους οἱ συνδικαλιστές, πλὴν πραιτωριανοί, τῆς ΕΛΑΣ, μὲ ἀπειλές, οἱ ὁποῖες πρωτίστως ἐκτοξεύονται, πρὸ κειμένου νὰ κατευνάσουν τὰ πνεύματα τῶν συναδέλφων τους, οἱ ὁποῖοι εἶναι στὰ κέγκελα, κατόπιν τῆς διαῤῥοῆς τοῦ νέου μισθολογίου τῶν «εἰδικῶν μισθολογίων», ποὺ ἡ κυβέρνησις ὀφείλει νὰ θεσμοθετήσῃ μὲ τὴν ψήφιση τοῦ 4ου Μνημονίου…. καί, δευτερευόντως, κλείνοντας τὸ μάτι πρὸς τοὺς πολιτικοὺς νὰ μὴν ἀνησυχοῦν γιὰ ῥιζοσπαστικὲς δράσεις ἀπὸ μέρους τους.
Φυσικὰ αὐτὸ τὸ «γραμμάτιο» συναλλαγῆς, τὸ ὁποῖο φέρει τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ἑκάστοτε νεποτιστηοῦ πολιτικοῦ τῆς ἐξουσίας, τὸ δίδει ὁ ἕνας συνδικαλιστὴς στὸν ἄλλον, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξαργύρωσή του, κατόπιν τῆς ἀποστρατίας ἢ μὲ λήψη θέσεως ἐν ἐνεργείᾳ….

Ἐὰν οἱ Συνδικαλιστὲς τῆς ΕΛΑΣ ἤθελαν νὰ κατάφερναν καίριο πλῆγμα στὸ καθεστὼς ἀρκοῦσε ἡ προσφυγὴ στὸν εἰσαγγελέα, γιὰ νὰ διατάξῃ τὴν βιαία προσαγωγὴ ἐκείνων ποὺ δὲν ἐξετέλεσαν τὴν διαταγὴ τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως. Καὶ μὴν πῇ κάποιος ὅτι οἱ πολιτικοὶ ἔχουν ἀσυλία, γιατὶ ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅτι οἱ διευθυντὲς τοῦ λογιστηρίου τοῦ κράτους δὲν ἔχουν κάποιαν ἀσυλία.
Ἐπιπροσθέτως οἱ ἑνώσεις τῶν ἐν ἐνεργείᾳ καὶ τῶν ἀποστράτων θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν ἀγωγές-ἐδῶ ἡ ἀσυλίία δὲν ὑπάρχει- προσωπικὰ στοὺς πολιτικοὺς γιὰ τὴν μὴ συμμόρφωσή τους πρὸς τὴν ἀπόφαση καὶ νὰ ζητοῦσαν τὰ μαλλιὰ τῆς κεφαλῆς τους γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ ἠθικὴ βλάβη ποὺ τοὺς ἐπέφερε ἡ μὴ ἐφαρμογὴ τῶν δικαστικῶν διατασσομένων …

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης…
…ἔναντι ἐκείνων ποὺ τοὺς ἐμπιστεύθησαν γιὰ νὰ τοὺς ἐκπροσωποῦν.

Λάλλας Παναγιώτης

εἰκόνα

(Visited 110 times, 1 visits today)
Leave a Reply