Βρὲ τὸν Ἠλία…

Τσαμπουκᾶς…. Κι ἀνδράκι… Καὶ δὲν σηκώνει στὸ σπαθί του οὔτε …κουνοῦπι…
Καὶ πολὺ καλὰ κάνει, ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε… Διότι δὲν γίνεται νὰ σὲ φτύνῃ ἕνας δένδιας κι ἐσὺ νὰ μὴν ἀντιδρᾷς.
Λογικὸν καὶ δίκαιον εἶναι…
Καὶ δὲν συμμερίζομαι τὰ ὅσα σκέπτεται ὁ Μπαρμπανῖκος…

Ποῦ πᾶς ρέ συγΚαμμένε χωρίς τόν Κασιδιάρη σου;;;;;;;;

Τεραστία ἡ συμβολὴ τῆς μασσωνικῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στὴν αἰτιολόγηση ὑπερψηφίσεως τοῦ 14ου μνημονίου…!!!

Καὶ στὸ μεταξύ…

Ὅλο τὸ ἀντισυνταγματικο τόξο ἔψαχνε τὸν φρούραρχο!!! 

Μπαρμανῖκος

Ἐμπαθὴς γάρ… (Ἄδικο θά μοῦ πεῖτε πώς ἔχει;)
Καὶ δὲν εἶναι ὁ μόνος…
Ὅλοι μας ἔχουμε μίαν …ἐπιφύλαξιν γιὰ τὸ πόσο ἦταν ἢ δὲν ἦταν χαστουκάκι αὐτὸ πού, μᾶς εἶπαν, πὼς ἔπεσε.
Χαστουκάκι δὲν εἴδαμε. Διότι ἔπρεπε νὰ δοῦμε κι ὄχι νὰ ἀκούγεται τὸ «φρουρὰ – φρουρὰ…» (κάτι σὰν τὸ «φτερὰ φτερά…»), νὰ κόβεται ἡ ἄμεσος λῆψις καὶ νὰ ἐξαφανίζονται τὰ σχετικὰ πλάνα. Δέν θέλουν ἄλλην διαφήμισιν γιά τήν χρυσῆ αὐγή πλέον; Γιατί τό 2012, ὅταν ὑποτίθεται πώς ἔπεσαν μποῦφλες, βλέπαμε καί ξαναβλέπαμε κάτι πού μᾶς ἔλεγαν πώς ἦταν ξῦλο; Γιατί νυχθημερόν ἔπαιζε ἡ κλαίουσα κανέλλη πού μιλοῦσε γιά τόν φασίστα, ἀλλά πού τελικῶς δέν τόν …ἐμήνυσε; Τί στό καλό; Τότε ἦταν σημαντικό τό (ἂς ποῦμε…) χαστούκι καί τώρα ὄχι; Δέν πρέπει νά βγοῦν οἱ δυνάμεις τοῦ «δημοκρατικοῦ τόξου»  νά ὑπερασπισθοῦν τό τσιράκι τῶν Rothschild μουσιοῦ δένδια;

εἰκόνα

Δέν πρέπει ὅλοι μας κατά κάποιον τρόπο νά διασπασθοῦμε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ὑπερασπιζόμενοι τόν μέν ἤ τόν δέ; Δέν εἶχαν καλό ψιμυθιολόγο στήν βουλή γιά νά βάψῃ ἀναλόγως τό μάτι ἤ τό μάγουλο τοῦ δένδια, ὅπως ἔκαναν τότε στόν ΑΝΤ1 μέ τήν λιάννα;
Ἂ πὰ πά… Χάθηκε ὁ ἐπαγγελματισμὸς λέμε…

Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ χαμογέλασαν μὲ τῆς κανέλλαινας τὶς μουτζοῦρες κι ἂς ἦσαν γιαλατζί. Εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ εὐαρεστήθησαν γιὰ τὸ ὑποτιθέμενο ξῦλο, ἐλπίζοντας συντόμως νὰ γίνῃ πραγματικό, ὄχι μόνον πρὸς τὶς κανέλλαινες καὶ τοὺς (κάθε εἴδους) κανέλλους, ἀλλὰ πρὸς κάθε ἀνάλογον κουδουνισμένο τοῦ ἐν λόγῳ οἴκου ἀνοχῆς.
Ἀπὸ τότε καὶ μετὰ φυσικὰ πολλὰ τὰ χαμόγελα καὶ τὰ χειροκροτήματα, γιὰ κάθε μποῦφλα ἢ γιαούρτωμα ἢ φτύσιμο ἢ γιουχάισμα ποὺ ἐλάμβανε χώρα, στὴν χώρα τῶν μνημονίων.
Γιατί λοιπόν ἐστέρησαν τήν χαρά ἀπό τόσους καί τόσους ἐξοργισμένους συμπολῖτες μας; Γιατί ὁ «χασάπης» ἔκοψε τό ἐπίμαχον σημεῖον, ἀφήνοντας τόν «φτερά, φτερά…» νά ἐκνευρίζῃ ὅσους ἔχασαν τό σκηνικό;

Πολλοὶ θὰ ἤθελαν νὰ ἦταν χαστούκι ἀλλὰ καὶ κλωτσιὲς μαζύ, ὄχι μόνον στὸν συγκεκριμένο, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ἕναν ποὺ εὐθύνετια γιὰ τὸν ἀφανισμὸ αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. Ἀλλά, δυστυχῶς, δὲν ἦταν!!!
Ἐὰν ἦταν θὰ τὸ ἔδειχναν καὶ θὰ τὸ ἔπαιζαν ἀπὸ τὸ πρωὶ ἔως τὸ βράδυ τὰ κανάλια.

Εἴδατε ποτέ ἐσεῖς νά γίνεται καυγάς καί νά φεύγῃ ἡ κάμερα καί νά δείχνῃ γενικά πλάνα;
Αὐτὸ τὸ κάνεις μόνον ὅταν θέλῃς νὰ ὑποστηρίξῃς κάτι χωρὶς νὰ ἔχὴς τὴν κάμερα νὰ σὲ διαψεύδῃ.

Ἔτσι, κατάφεραν τὸ ἑξῆς: Νὰ ἀποπροσανατολίσουν τὴν κοινὴ γνώμη γιὰ τὸ κατοχικὸ σύμφωνο ποὺ φέρνουν, ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἀδυναμία τοῦ ἄλλου, ὡς πρὸς τὴν ὀξυθυμία καὶ κάνοντάς τον εὔκολα νὰ πατήσῃ τὸ δόκανο καὶ νὰ παρουσιάζονται καὶ ὡς ….δημοκράτες οἱ καταπατητὲς τοῦ Συντάγματος καὶ τῆς Δημοκρατίας.

Ἐπίσης, ἐὰν καταφέρουν καὶ βγάλουν ἐκτὸς ὄλο τὸ κόμμα τῆς χρυσῆς αὐγῆς, τότε θὰ ἀπαῖτῶνται 151 ψῆφοι καὶ δὲν θὰ ἀνησυχοῦν γιὰ τυχὸν διαῤῤοές.
Γάτα ὁ Δένδιας!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

 Νά ἦταν στημένο;
Νά πέρασε ἐπίτηδες καί ἄνευ προσυνεννοήσεως ὁ δένδιας ἀπό ἐκεῖ; Ἤ μήπως τελικῶς δέν εἶναι καί τόσο τυχαία ἡ …σύμπτωσις;

Δὲν ξέρω… Ἐρωτήσεις κάνω καὶ ἀναζητῶ, ἐναγωνίως, ἀπαντήσεις.

Παρατηρῶ ὅμως τὰ ἐξῆς:

  • Μᾶς ἔδωσαν «ἀφορμές» νὰ ξαναδιασπασθοῦμε σὲ ὑπερασπιστὲς ἢ πολεμίους τοῦ κασιδιάρη. Κοινῶς καταπιανόμεθα μὲ τὸ ἐὰν ἔπραξε καλῶς ἢ κακῶς, χάνοντας τὴν οὐσία, ποὺ εἶναι ἄλλη καὶ ἐκτὸς …«κάδρου»!
  • Ἐνασχολούμενοι μὲ τὸ ἐὰν ἦταν ἢ ὄχι χαστοῦκι, μὲ τὸ ἐὰν ἦταν στημένο ἢ ὄχι, μὲ τὸ ἐὰν ἦταν παραπλάνησις ἢ τυχαῖον γεγονὸς (ποὺ δὲν μᾶς συνηθίζουν σὲ τυχαιότητες), χάνουμε καὶ πάλι τὴν οὐσία. Ἐνασχολούμεθα μαζύ τους κι ὄχι μὲ τὰ ὅσα μποροῦμε νὰ κάνουμε γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ κατακάθια
  • Ὁ κασιδιάρης, ὑποτίθεται, ἐπετέθη στὸν δένδια κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀγορεύσεώς του κατὰ τοῦ νέου μνημονίου. Ἑνὸς ἀκόμη, ἀπὸ τὰ πολλά, ποὺ κι αὐτός, ὅπως καὶ ὅλοι μας, ἀναγνωρίζουμε ὡς κάτι κακό, ποὺ πρέπει νὰ παύσῃ, ἀλλὰ οὐδέποτε ὡς κάτι ποὺ δὲν ἰσχύει. Κοινῶς; Νομιμοποιεῖται κάτι ποὺ εἶναι ἐν τῇ γεννέσει του ἄκυρον, ἐφ΄ ὅσον ἰδίως μέσα στὴν βο(υ)λή τους, οἱ συζητήσεις δὲν διαπραγματεύονται τὸ «χρέος» ἀλλὰ τὸ ὕψος του.

Ἡ ταὐτοποίησίς μας μαζύ τους, θετικῶς ἢ ἀρνητικῶς, ἐπὶ πλέον νομιμοποιεῖ καὶ ἀναγνωρίζει τὴν ἐξουσία τους ἐπάνω μας. Αὐτὸ ὅμως, γιὰ τὴν ὥρα, εἶναι ἀκόμη σὲ δεύτερο ἐπίπεδον.
Γιὰ τὴν ὥρα καταπιανόμεθα μὲ τὰ σκουπίδια τῆς ζωῆς μας καὶ ὄχι μὲ τὴν πραγματική μας ζωή.

Φιλονόη

Σημειώσεις – Συμπτώσεις

Ὁ Χίτλερ ἀπὸ ἕνας ἀνύπαρκτος πολιτικός, λόγῳ τῆς φυλακίσεώς του (καὶ φυσικὰ τῆς ἀναμεταδιδομένης ἀπολογίας του, ποὺ ἐκράτησε γιὰ ἡμέρες καὶ ποὺ τὸν ἔκανε γνωστὸ στοὺς Γερμανούς) κατέληξε ἡγέτης τῆς Γερμανίας.
Ἡ χρυσῆ αὐγή, ἀπὸ ἕνα κόμμα τοῦ τίποτα, μπαίνοντας στὴν βο(υ)λή, ἀλλὰ ὄχι μὲ μεγάλη …δυναμική, ἔπρεπε νὰ πάρῃ κάποιαν …ὤθησιν, ποὺ τὴν ἔλαβε.

Πρὸ μερικῶν ἐτῶν, συζητώντας μὲ πρώην στέλεχος τοῦ καρατζαπαίρνη, ἔμαθα τὸ γιατὶ ὁ «μεγάλος αὐτὸς ἡγέτης», ποὺ κρατοῦσε τὸ κόμμα του σταθερὰ κάτω ἀπὸ τὸ 10%, μποροῦσε νὰ πετᾷ τὶς κατάλληλες …κοτσάνες, τὴν κατάλληλο στιγμή, πρὸ κειμένου νὰ χάσῃ σὲ ποσοστὰ τὸ κόμμα του. Βλέπετε ἡ συμφωνία ἦταν νὰ μὴν περάσῃ τὸ 8% κατ’ οὐδένα τρόπο. (Ὁ πρώην συνεργάτης του ἀνέφερε τὸ 5%, ποὺ …προσηρμόσθη!).
Τὸ (παρ΄ ὁλίγον) χαστούκι στὴν κανέλλη, ἀντὶ νὰ ἐξαφανίσῃ τὴν χρυσῆ αὐγή, τὴν ἐνδυνάμωσε. Ἕνα χαστοῦκι ποὺ ἔπεσε λίγες ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2012.
Θὰ μπορούσαμε σήμερα νὰ ἰσχυρισθοῦμε πὼς ἦταν στημένο κι αὐτό, ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ κάνουμε (κι ἂς ἔπεσε τὸ ἀναγκαῖον σοβάτισμα στὴν κανέλλη), διότι ἀν τὶ νὰ καταβαραθρωθῇ ἡ χρυσῆ αὐγὴ στὶς ἐκλογές, διετήρησε τὰ ποσοστά της.
Ὁπωσδήποτε ὄμως, γνωρίζοντας τὶς τακτικὲς τοῦ καρατζαπαίρνη, δὲν μποροῦμε σήμερα, εἰδικῶς σήμερα, νὰ θεωρήσουμε πὼς ἦταν τόσο ἄσχετον καὶ τόσο …ἐκτὸς …προγράμματος, τὸ ἐν λόγῳ (ἂς ποῦμε) χαστουκάκι.

.

(Visited 305 times, 1 visits today)
Leave a Reply