Θὰ ἀνακάμψη τὸ ΔΗ.ΣΥ. μόνον ἐὰν ἐπιστρέψῃ στὶς ῥίζες του

Εἶναι κοινὴ παραδοχὴ ὅτι τὸ ΔΗ.ΣΥ. σὰν κόμμα πλέον δὲν ἔχει κάποιαν σχέση μὲ τὸ ΔΗ.ΣΥ. τοῦ Κληρίδου ἢ τοῦ ΔΗ.ΣΥ. ποὺ θὰ ὀραματίζετο ὁ Πατριωτικὸς χῶρος τῆς Κύπρου.

Κάτι τὰ κόμπλεξ, ποὺ δημιούργησε ἡ ἀνιστόρητος προπαγάνδα τοῦ ΑΚΕΛ γιὰ τὸ ’74, κάτι ἡ εὐδαιμονία καὶ τὸ «βόλεμα», ἔφεραν αὐτὴν τὴν Ἱστορικὴ Παράταξη στὰ ὅρια τῆς ἀπαξιώσεως, γιὰ κάθε Κύπριο Πατριώτη, ποὺ νοιώθει τὸν τόπου του σὰν τὴν δευτέρα Κρατικὴ ὑπόσταση τοῦ  Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχουν μὲ αὐτόν τόν χῶρο, νεόπλουτοι πολιτικάντηδες, χωρὶς ἰδεολογία καὶ «πιστεύω», πού ὁραματίζονται business μέ τούς «ἀπ’ ἐκεῖ» καὶ προωθοῦν «λύσεις αὐτοκτονικές» γιά τόν Κυπριακό Ἑλληνισμό;

Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχουν μέ τούς Αὐξεντίου, Μάτση, Δράκο, Παλληκαρίδη, Καραολῆ, Λένα, Μαυρομμάτη, Δημητρίου κλπ, πολιτικάντηδες πού σήμερα ἀποστρέφονται τήν Ἑλληνική σημαία καί «ἠλεκτρίζονται» στό ἄκουσμα τῆς λέξεως ΕΟΚΑ;

Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχουν μέ τόν «Ἄτρωτο» (ὁ ὁποῖος τοὺς περισσοτέρους ἀπὸ αὐτούς, τούς εὐεργέτησε), τύποι πού ἀνερυθρίαστα ψηφίζουν «τόν Νόμο Ἀκιντζί» στήν Κυπριακή Βουλή, στέλνοντας στόν κάλαθο τῶν σκουπιδιῶν τό «Ἑνωτικό Δημοψήφισμα» του 1950;

Τί σχέση μποροῦν νά ἔχουν μέ τόν «Ἀρχηγό», τῦποι πού βαυκαλίζονται ὅτι εἶναι …ἐπί τῆς Ἀμύνης, ὅταν σέ ἀντίθεση μέ ἐκεῖνον πού ἐξῴπλιζε τό νησί, αὐτοί τό ἀφοπλίζουν καί βέβαια ἀπαξιώνουν τόν Στρατό του, κάνοντάς το ἐλκυστική πιθανή λεία τῶν Τούρκων κατακτητῶν;

Πατριῶτες τῆς Κύπρου,
Ἡ λύσις εἶναι μόνον μία!

Ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ Κόμματος στὶς σωστὲς βάσεις του, στὶς ῥίζες του, στὴν ἰδεολογία του.
Ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ Κόμματος στὶς σωστὲς Ἀρχὲς καὶ στὴν σωστὴ Στελέχωση, ξεκινώντας ἀπὸ τὸν «Τιμονιέρη»!
Αὐτὸν ποὺ θὰ ἐμπνεύση, θὰ δόση ὅραμα, καὶ θὰ ὑλοποιήση τοὺς ἰδεολογικοὺς πόθους τῶν Κυπρίων Πατριωτῶν ποὺ ἐδημιούργησαν καὶ ἀνέκαθεν ἐστελέχωναν τὸ ΔΗ.ΣΥ..

Ἐπιστροφὴ στὶς ῥίζες συναγωνιστές.
Οἱ καιροὶ οὔ μενετοί…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply