Διεφθαρμένοι ἐπιστήμονες στὴν ὑπηρεσία τῆς καπνοαπαγορεύσεως (δ)

Ἄλλο ἕνα παράδειγμα «νομοθετικῶν» ἐπιβολῶν παγκοσμίου ὁμοιομορφίας: Οἱ γκλομπαλιστὲς ἐπιτίθενται στὴν Ἰαπωνία.

Ὡς γνωστὸν ἡ Ἰαπωνία ἔχει δύο κοινὰ μὲ τὴν Ἑλλάδα: τὴν μακροβιότητα τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὴν διαδεδομένη συνήθεια τοῦ καπνίσματος. Ὅπως καὶ ἐδῶ ἔτσι κι ἐκεῖ, τὸ κάπνισμα συνεχίζει κανονικὰ στοὺς χώρους διασκεδάσεως καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους χώρους.

Τετάρτη Ἀνάρτησις

 

Ὅμως… ἡ Ἰαπωνία δυστυχῶς ἔχει ἀναλάβει τὴν διοργάνωση τῶν Θερινῶν «Ὀλυμπιακῶν» Ἀγώνων τοῦ 2020 στὸ Τόκυο, καὶ «συμπτωματικῶς» ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της μία ἀπόπειρα Καπνοαπαγορεύσεως σὲ ὅλη τὴν χώρα, ἀπὸ τὴν τωρινὴ κυβέρνηση. Ὄχι ὅτι κάποιος ἀπὸ αὐτοὺς ἐκεῖ, στὴν Ἰαπωνία, ἔχει τέτοιες ἀπόψεις… Κάθε ἄλλο…
Ὑπάρχει τεραστία ἀντίδρασις σὲ ὅλλην τὴν Ἰαπωνία κατὰ ὁποιασδήποτε ἀποπείρας Καπνοαπαγορεύσεως.

Ποιά ὅμως ἡ σχέσις μεταξύ τῆς Διεθνοῦς «Ὀλυμπιακῆς» Ἐπιτροπῆς καί τῆς ἀπαιτήσεως γιά Καπνοαπαγόρευση στίς χῶρες πού ἀναλαμβάνουν τὴν διοργάνωση «Ὀλυμπιακῶν» Ἀγώνων; Καί ποιές ἄλλες «νομοθετικές» παρεμβάσεις -π.χ. ἐξόντωσις τῶν ἀδεσπότων, ἄνοδος φόρων κτλ.- ἐπιβάλλονται μέσα ἀπό τέτοιους διεθνεῖς ὀργανισμούς;

Ἐννοεῖται ὅτι ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας ἤδη ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν Ἰαπωνία νὰ ἐπιβάλῃ Καπνοαπαγόρευση πρὶν ἀπὸ τὴν διεξαγωγὴ τῶν Θερινῶν «Ὀλυμπιακῶν» Ἀγώνων….

«TOKYO—A government plan to introduce Japan’s first nationwide restrictions on smoking is running into trouble, owing partly to the country’s deep-seated smoking culture.
In Japan, diners often can still light up freely in bars, cafes and restaurants. There’s a smoking booth in the lobby of the ruling Liberal Democratic Party’s headquarters. Even the health ministry sets aside an area outside for smokers. Restrictions have tightened a bit in recent years—often introduced by individual companies or local governments. But it has taken the 2020 Summer Olympics in Tokyo to spark the first serious effort for a national law to curtail smoking in restaurants, hospitals and schools…»

Japan: Where Antismoking Laws Go to Die?

WHO: Japan needs anti-smoking law before Tokyo Olympics

Στὸ πρόσφατο International Food & Drink Event, μιᾶς μεγάλης ἐμβελείας ἐμπορικῆς ἐκθέσεως στὸ ExCel τοῦ Λονδίνου, ἡ γνωστὴ Ἰαπωνικὴ καπνοβιομηχανία Japan Tobacco International ἔκανε μεγάλη αἴσθηση μὲ τὴν ἔκθεσή της: Ἐπαρουσίας συνηθισμένα προϊόντα (γάλα, τυρὶί κτλ.) σὲ παρόμοια συσκευασία μὲ αὐτὴν ποὺ ἐπεβλήθη στὰ τσιγάρα κτλ., δηλαδὴ μὲ ἄσχετες, ἀπαίσιες εἰκόνες στὰ πακέτα.

Ἡ κίνησις αὐτὴ ἀποσκοποῦσε στὸ νὰ δείξῃ τὶ θὰ συμβῆ στὸ μέλλον, σὲ ἕνα σωρὸ ἄλλα φυσιολογικὰ προϊόντα, ἐὰν δὲν ἀνακοπῇ ἡ τάσις τῶν ὁλοκληρωτιστῶν γκλομπαλιστῶν καὶ τῶν διεφθαρμένων θετικιστῶν ἐπιστημόνων νὰ ἐπιβάλουν ἔλεγχο παντοῦ μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ «ὑγιεινισμοῦ».

Ἡ Japan Tobacco International, ποὺ ἔχει τὶς μάρκες Benson & Hedges καὶ Silk Cut, εἶναι μία ἀπὸ τὶς πέντε μεγάλες καπνοβιομηχανίες (οἱ ἄλλες εἶναι οἱ Altria, British American Tobacco, Imperial Brands καὶ Philip Morris).

 

(Visited 148 times, 1 visits today)
Leave a Reply