Χάσαμε ἕναν …βολικὸ «παπαγάλο»!!!

Μία σημαντικὴ εἴδησις τῶν ἡμερῶν, ποὺ ἐπέρασε «ἀθόρυβα»: ἡ Κινέζα γραφειοκράτισσα Μargaret Chan, ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Π.Ο.Υ., ἀντικαθίσταται μετὰ ἀπὸ 10 ἔτη θητείας ἀπὸ τὸν Tedros Adhanom Ghebreyesus, πρώην ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν τῆς Αἰθιοπίας, ποὺ ἀναλαμβάνει ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Π.Ο.Υ. τὴν 1η Ἰουλίου.
Ὁ Ghebreyesus ὑπῆρξε ὑπουργὸς ὑγείας στὴν Αἰθιοπία τὴν περίοδο 2005 – 2012 καὶ ἡ κυρί δράσις του ὑπῆρξε ἐπάνω στὴν καταπολέμηση τοῦ AIDS, τῆς φυματιώσεως καὶ τῆς ἑλονοσίας.

Αὐτὸ εἶναι τεραστίας σημασίας, διότι οἱ γκλομπαλιστὲς ἀπέτυχαν νὰ φυτέψουν τὸν ὑποψήφιο ποὺ προωθοῦσαν: τὸν Miklós Szócska, Οὔγγρο ὑπουργὸ ὑγείας, μὲ τὰ ἐξῆς…κατορθώματα: κατὰ τὴν θητεία του ἐπέβαλε ἕνα σωρὸ ρεγουλαρίσματα «ὑγείας», ὅπως καπνοαπαγόρευση, καὶ φόρο …ἁλατιοῦ καὶ σακχάρεως (!) σὲ φαγητὰ καὶ ἀναψυκτικά. Ἄλλο ἕνα σκουπίδι τῶν γκλομπαλιστῶν δηλαδή.

Ἡ εἴδησις δὲν ἔμεινε ἀσχολίαστος ἀπὸ τὴν μεγάλη Ἰαπωνικὴ καπνοβιομηχανία Japan Tobacco International (οἱ Ἰάπωνες ἔχουν ἰσχυρὴ κουλτούρα ὑπὲρ τοῦ καπνίσματος καὶ ἀνθίστανται τὸ ἴδιο καλὰ μὲ ἐμᾶς, στὶς ἐπιθέσεις):

«The WHO has become ideology-driven, engaging in a fight against businesses, tobacco growers, and vapers when it should open itself up to scrutiny and see the merit of initiatives that are actually delivering results, no matter what individual positions are,” said Michelle McKeown, vice president for corporate communications at Japan Tobacco International. “We trust the new WHO director-general will take this opportunity to get back to basics by tackling the issue of transparency, keeping an objective view of sustainability in the developing world, and accepting that the innovation of next-generation products can help address some of the organisation’s concerns.»

tobaccojournal.com

Ἀποχαιρετῶντας τὴν Chan, ἂς σταθοῦμε λίγο στὰ προσόντα της: πρόκειται γιὰ ἁπλὴ ἀπόφοιτο ἰατρικῆς σχολῆς (εἶχε γραφῆ γιὰ νὰ παρακολουθῇ τὸν ἄνδρα της νὰ μὴν γκομενίζῃ – ναί, δὲν εἶναι πλάκα) καὶ οὐδέποτε ἠργάσθη (οὔτε κἂν μισὴ ὥρα) στὴν ζωή της ὡς ἰατρὸς (ἦταν δημόσιος ὑπάλληλος τοῦ ὑπουργείου ὑγείας στὴν Κίνα).

Κατὰ τὴν θητεία της στὸν Π.Ο.Υ. ἐδέχθη πολλὰ πυρὰ γιὰ «ἐξαγορά», «δωροδοκία» καὶ «ἐξυπηρέτηση συμφερόντων», καθὼς καὶ σφοδρὴ κριτικὴ γιὰ τὴν ἀδράνειά της κατὰ τὴν πρόσφατο ἐπιδημία τοῦ ἰοῦ τοῦ Ἔμπολα.

Βασικὰ ἡ Chan τὶς κρίσιμες ἐκεῖνες ἡμέρες εἶχε παρευρεθῆ σὲ πενθήμερο ἀντικαπνιστικὸ συνέδριο στὴν Μόσχα, κόστους …1.2 ἑκατομμυρίου εὐρῶ (!), σὲ ξενοδοχεῖο πέντε ἀστέρων, ἀπολαμβάνοντας, εἰς ὑγείαν τῶν κορόιδων, τὸν πολυτελὴ μπουφέ, ὅπου σερβιρίροντο, μεταξὺ ἄλλων, ἡ πλέον ἀκριβὴ σαμπάνια, ἀστακοὶ καὶ δύο εἴδη χαβιαριοῦ! Μετὰ κλαιγόταν ὅτι «δὲν ἔχουμε κονδύλια γιὰ τὰ νοσοκομεῖα στὴν Ἀφρική».

Κατανοοῦμε βεβαίως ὅτι τὰ ξενοδοχεῖα πέντε ἀστέρων, οἱ σαμπάνιες, τὸ χαβιάρι καὶ οἱ ἀστακοὶ εἶναι πολὺ πιὸ σημαντικὲς καὶ ἀπαραίτητες δαπάνες ὑγείας, ἀπὸ τὴν προμήθεια γαντιῶν, μασκῶν, κρεββατιῶν γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς, καὶ στοιχειωδῶν ἰατρικῶν φαρμάκων στὶς πληγεῖσες (ἀπὸ Ἔμπολα καὶ ἄλλες ἀσθένειες) ἀφρικανικὲς χῶρες. Ἄσε ποὺ οἱ 11.000 νεκροὶ τοῦ Ἔμπολα ἦταν μιὰ ἐντελῶς ἀμελητέα ποσότης, καθ, ὅ,τι δὲν πέθαναν δὰ κι ἀπὸ τὸ κάπνισμα….

Ἡ Chan ἐπίσης ἡγήθη προσπαθείας τῶν ἀντικαπνιστικῶν παρασίτων νὰ μπῇ παγκόσμιος φόρος τομπάκου, σὲ ὅλες τὶς χῶρες, τὸ 70% τοῦ ὁποίου νὰ δίδεται γιὰ τοὺς μισθούς τους στὸν Π.Ο.Υ. Ἀπὸ καθαρὴ ἀνιδιοτέλεια, πάντα.

Tobacco Is A Deadly Threat To Global Development

Ἄλλα κατορθώματά της εἶναι ἡ ἐκστρατεία γιὰ τὴν φοβερὴ καὶ τρομερὴ ἀπειλὴ τῆς «γρίππης τῶν χοίρων», ποὺ ἐφόρτωσε στὰ δημόσια ταμεία πολλῶν χωρῶν (καὶ τοῦ δικοῦ μας, χάριν στοὺς Μπεχράκη-Λοβέρδο) πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρῶ, γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀχρήστων ἐμβολίων, ποὺ τελικῶς πετάχτηκαν.

Τέλος προσέφερε ἄφθονο γέλιο μὲ τὴν πείφημο ἐκστρατεία γιὰ λογοκρισία τῶν σκηνῶν καπνίσματος σὲ ταινίες, μὲ τὸ ἀκτύπητο «ἐπιχείρημα» ὅτι ἡ παρακολούθησις τέτοιων σκηνῶν εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα ἀκριβῶς μὲ τὴν μετάδοση τοῦ ἰοῦ Zika ἀπὸ τσιμπήματα κουνουπιῶν.

Φρούριον

ΥΓ: Οἱ ἱστορικοὶ τοῦ μέλλοντος θὰ μείνουν πραγματικὰ ἄφωνοι ὅταν θὰ μελετοῦν τὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς μας… Τὸ σὸκ ὅλων αὐτῶν θὰ μείνη γιὰ αἰῶνες.

(Visited 162 times, 1 visits today)
Leave a Reply