Λάθος διαδρομές, λάθος πρότυπα καὶ λαὸς θῦμα…

Τὰ Ζαβὰ αὐτοῦ τοῦ τόπου δὲν καταλαβαίνουν μὲ καμμία δύναμη…

Σκοτώθηκαν καὶ θὰ  ξανασκοτωθοῦν γιὰ νὰ ἔχουν οἱ τραγόπ@υστες τὴν μισὴ Ἑλλάδα δική τους καὶ νὰ μαζεύουν δισεκατομμύρια γιὰ τὰ γεράματά τους…

Ὁ Παλαμήδης ἀποκαλύπτει τὴν ψεύτικη «τρέλλα» τοῦ Ὀδυσσέως

Ἀλλὰ  δὲν φταῖν αὐτοί…
Ἐμεῖς οἱ ἠλίθιοι ποὺ τοὺς τρέφουμε φταῖμε…
Τί κι ἐάν ὁ Θοδωράκης ἐπρωτοστάτησε νά γίνῃ τό αὐτοκέφαλον, ἐλπίζοντας ὅτι κάτι θά ἀλλάξη;
Ὅταν κάτι εἶναι σάπιο, ἀπὸ τὴν ῥίζα του, δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ ἀλλάξη ἢ νὰ θεραπευθῇ…
Πάντα σάπιο θὰ μένη καὶ θὰ σαπίζη καὶ θὰ σαπίζη καὶ ὅ,τι ἄλλο γερὸ καὶ ὑγειὲς δίπλα του…

Ψάξου σοῦ λέω…
Τί διάολο κάνουν οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς στίς Μασσωνοστοές;
Ποιόν θεό λατρεύουν; Ποιόν τράγο προσκυνοῦν; Ποῦ ὑποκλίνονται; Ἀπό ποῦ λαμβάνουν διαταγές;
Τό ἔπιασες μανάρι μου τό νόημα ἤ τζάμπα γράφω;

Γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τοὺς Ἕλληνες καὶ τὸν Ἑλληνισμὸ σοῦ μιλῶ μπετόβλακα…
Γιὰ νὰ σοῦ τὰ πῶ πιὸ λιανά:

 • α. Προωθήθησαν κι ἐπεβλήθησαν τὰ Ἱερατεία, γιὰ τὸ …καλό σου.
 • β. Αὐτά, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πόδια τους, ἄνοιγαν καὶ πόρτες, σὲ διάφορα ἐλευθεριάζοντα πεδία, χώρους, σκέψεις συνήθειες καὶ τρόπους.
 • γ. Ἔβγαλαν γοῦστα καὶ ἄλλα πολλά…
 • δ. Ἔφεραν πολυπολιτισμικότητα καὶ ἄμβλυναν τὰ ὅρια ἀσφαλείας.
 • ε. Ἔφεραν διχόνοια, διαπλοκή, συμπλοκές…
 • στ. Ἄρμεγαν τὴν Δεκάτη…
 • ζ. Κυνήγησαν κι ἀπαξίωσαν κάθε ἕναν ποὺ μιλοῦσε κι ἐνημέρωνε τὸν κόσμο.
 • η. Ἵδρυσαν μυστικά, μυστήρα καὶ διαχωρισμούς.
 • θ. Διεστρέβλωσαν καὶ ἀποσιώπησαν Ἱστορικὰ στοιχεῖα, γεγονότα καὶ Γνώση.
 • ι. Ἔσφαξαν καὶ ξεπάστρεψαν τοὺς Ἕλληνες.
 • ια. Γύρισαν τὸν κόσμο αἰῶνες πίσω.
 • ιβ. Λίγο ἀκόμη καὶ θὰ ἤμασταν παρελθόν.

Ἀλλά τί  μπορεῖ νά περιμένῃ κάποιος ἀπό ἀνθρώπους πού ἔχουν ἰνδάλματα ῥουφιάνους, συκοφάντες καί δολοφόνους, τύπου Ὀδυσσέως;
Γιά μήπως δέν γνωρίζετε τί ἔκανε κι αὐτό τό κουμάσι;
Γιατί, ἀκόμη κι ἐὰν εἶναι ἁπλᾶ μυθ-ἱστόρημα, δὲν παύει νὰ μιλᾷ γιὰ τὸ ποιὸν ὅλων αὐτῶν, ποὺ τέτοιους λεχρίτες τοὺς ἔχουν γιὰ ἴνδαλμα.

Καί, γιὰ νὰ μαθαίνετε ὅσοι κοιμᾶστε καὶ τρῶτε τὸ σανὸ ποὺ σᾶς ταΐζουν, αὐτὸ τὸ κουμάσι ᾡδήγησε στὸν ἀντιμωτικὸ θάνατο ἕναν ἀπὸ τοὺς λαμπροτέρους Ἕλληνες…

Η ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΗΔΗ

Δύο χρόνια είχαν περάσει που οι Έλληνες βρίσκονταν στην Τρωάδα χωρίς να κάνουν την παραμικρή στρατιωτική επιχείρηση, και ως εκ της αδρανείας αυτής είχε επέλθει κάποια γκρίνια μεταξύ των στρατιωτών. Τότε ο Παλαμήδης που ποθούσε να λάβει μέρος σε μάχες, άλλωστε αυτός ήταν και ο σκοπός της συμβολής του στην εκστρατεία αυτή, ζητούσε την αρχιστρατηγία (υπήρχε και το προηγούμενο απ’ την Αυλίδα, όπως πιο πάνω αναφέραμε). Ο Αχιλλέας όμως με τον οποίο ήταν πολύ φίλοι, ήταν εκείνος που προέβαλε την μεγαλύτερη αντίσταση, απ’ τους υπολοίπους στρατηγούς των Ελλήνων που μάλλον έβλεπαν θετικά την σκέψη να ηγηθεί ο Παλαμήδης.

Ο Οδυσσέας που είχε σταλεί από τον Αγαμέμνονα στην Θράκη προς ανεύρεση τροφών, επέστρεψε άπραγος, κάτι που έκανε τον Παλαμήδη να τον χαρακτηρίζει ως ανάξιο. Μάλιστα ανέλαβε την πρωτοβουλία να πάει εκείνος να βρει τροφές, κάτι που πραγματικά και επέτυχε με αποτέλεσμα να προκαλέσει την μεγαλύτερη απέχθεια και μίσος για το πρόσωπό του εκ’ μέρους του Οδυσσέα. Ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»! 

Η αισία αυτή επιχείρηση του Παλαμήδη εννοείται πως αύξησε την ήδη υψηλή εκτίμηση που του είχαν οι Έλληνες, ο οποίος, όχι για έναν, αλλά για πολλούς λόγους εκτιμάτο, αλλά έδωσε και «τροφή» στα μικρόψυχα αισθήματα του Οδυσσέα ο οποίος πήγε στον Αγαμέμνονα και άρχισε να τον διαβάλει: «…λέγει πρὸς τὸν Ἀγαμέμνονα ὅτι ὁ Παλαμήδης πείθει τοὺς Ἕλληνας νὰ κηρύξωσιν Ἀρχιστράγητον τὸν Ἀχιλλέα. Ἐπίστευσε τοῖνυν ὁ Ἀγαμέμνων, ἐπειδὴ ὁ Ἀχιλλεὺς καὶ ὁ Παλαμήδης ἦσαν φίλοι καί, μάλιστα τότε δὲν ἦσαν ἐκεῖ, ἀλλ’  ἐπόρθουν τὰς πέριξ πόλεις, πεμφθέντες ὑπὸ τοῦ Ἀγαμέμνονος. Τότε ἐπόρθησαν εἴκοσι τρεῖς πόλεις κι ἔλαβον ἄπειρα λάφυρα καὶ αἰχμαλώτους, καὶ τὴν Βρισηΐδα καὶ τὴν Χρυσηΐδα…»
(Ὠγυγια Μέρος Στ΄ Βιβλίον Γ΄, κεφάλαιον Β΄).

Τότε στήθηκε το άνομο σχέδιο Οδυσσέα-Αγαμέμνονα! Οι οποίοι έπιασαν αιχμάλωτο έναν Τρώα , που  μετέφερε χρήματα προς τον Σαρπηδώνα που ήταν σύμμαχος του Πριάμου, και τον αναγκάζουν να γράψει μιαν πλαστή επιστολή, η οποία υποτίθεται είχε σταλεί από τον Πρίαμο προς τον Παλαμήδη, και αναφερόταν στην συμφωνία εκείνου με τον γιό του Ναυπλίου, περί προδοσίας των Ελλήνων εκ μέρους του. Την επιστολή συνόδευαν και τα χρήματα ώστε να φαίνεται ακόμη πιο πειστική η απάτη!!! Στην συνέχεια σκοτώνουν τον Τρώα και πείθουν με δώρα τον δούλο του Παλαμήδου να πάρει την επιστολή και τα χρήματα και να τα κρύψει στην σκηνή του ήρωα. Και αφού τα έκαναν όλα αυτά κατά το σχέδιο, συγκαλούν την εκκλησία των ηγετών της εκστρατείας και  «αποκαλύπτουν» την προδοσία. Έπρεπε όμως να είναι εκεί και ο Παλαμήδης για να απολογηθεί και αφού εκείνος έλειπε, ήταν στην Λέσβο ή την Λυρνησσό μάλλον μαζί με τον Αχιλλέα, με κάποιο τρόπο έπρεπε να τον καλέσουν να έρθει πίσω. Όμως σκεπτόμενοι πως αν τον καλούσαν λέγοντάς του τον πραγματικό λόγο, εκείνος επειδή ήταν πολύ στενός φίλος με τον Αχιλλέα, πιθανώς να αποστατούσε μαζί του. Έτσι του εμήνυσαν ότι είχαν ανάγκη πολιορκητικών μηχανών οπότε η παρουσία του ήταν αναγκαία αφού μονάχα εκείνος μπορούσε να τις κατασκευάσει.

Όταν πράγματι επέστρεψε ο Παλαμήδης τους είπε πως δεν έχουν ανάγκη τις πολιορκητικές μηχανές αφού είχαν τους δυο Αίαντες οι οποίοι ήσαν από μόνοι τους αρκετοί για την πολιορκία. Και σαν τον ερώτησαν για το θέμα της προδοσίας, ο γιός του Ναυπλίου στο άκουσμα αυτό μένει ενεός!!! Στην συνέχεια και αφού έχει συνέλθει από το πρώτο σοκ, έξω φρενών αλλά και με έκδηλη την απορία, πώς μπορεί να έχει ειπωθεί και από ποιους τέτοιο πράγμα, διατράνωνε την αθωότητά του που όμως δεν μπορούσε να αποδειχθεί.  Τότε ο Οδυσσέας παίζοντας «θέατρο»  ότι δήθεν απέκλειε μια τέτοια περίπτωση προδοσίας εκ μέρους του Παλαμήδη και εκείνος είναι απόλυτα αθώος, είπε πως με έναν τρόπο μόνο θα  αποδειχθεί η συκοφαντία εις βάρος του. Να πάνε να ψάξουν στην σκηνή του. Όταν λοιπόν πήγαν εκεί και βρήκαν τα στοιχεία της «προδοσίας» ( επιστολή- χρήματα), αλλά και με την «μαρτυρία» του εξαγορασμένου από τους Οδυσσέα-Αγαμέμνονα, δούλου, του Παλαμήδη η καταδίκη για προδοσία του ήρωα, ήταν πια μονόδρομος… Έτσι καταδικάσθηκε στον δια λιθοβολισμού θάνατον!!!

«…Τίνες μὲν εἶπον, ὅτι ὁ Ὀδυσσεὺς καὶ ὁ Διομήδης κατεβίβασαν αὐτὸν εἰς ἕν φρέαρ δολίως, λέγοντες, ὅτι ἦτον ἐκεῖ θησαυρός, καὶ οὔτως ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν μυστικῶς. Ἄλλοι δέ, ὅτι ἐψάρευεν ὁ Παλαμήδης, καὶ αὐτοὶ ἔῤῥιψαν αὐτὸν ἐξ αἴφνης εἰς τὴν θάλασσα, καὶ τὸν ἔπνιξαν. Ἀλλοι δέ, ὅτι ἐφόνευσεν αὐτὸν ὁ Πάρις εἰς τὴν μάχην. Ἀλλὰ ἡ κοινὴ γνώμη βεβαιοῖ τὸν διὰ τῆς κρίσεως θάνατον αὐτοῦ, τὰ δὲ ἄλλα ἔπλασαν ἴσως τινὲς φίλοι τοῦ Ὀδυσσέως. Καὶ διὰ τοῦτον λέγουσιν ὅτι ὡρίσθη ὁ Ἀγιλλεὺς καὶ οὐχὶ διὰ τὴν Βρισηΐδα, κατὰ τὸ πλᾶσμα τοῦ Ὁμήρου…»
(Ὠγυγία μέρος Στ΄, βιβλίον Γ΄, κεφάλαιον Β΄).

τὸ ἀρχαῖον ἑλληνικὸν πνεῦμα

Κι ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὸ εἶναι παραμύθι, ποὺ ὅμως λέει τόσα μὰ τόσα πολλά, γιὰ τὴν ποιότητα ὅλων αὐτῶν, ποὺ ὄχι μόνον τὸ ἀποδέχονται, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ἐξιδανικεύουν ἀπὸ ἐπάνω ἕναν τέτοιον τύπο καὶ τὸν θέλουν πρότυπο τῆς φυλῆς.

Ἂντὲ τὸ λοιπὸν νὰ γίνουμε ὅλοι μας σὰν τὰ μοῦτρα του…
Ῥουφιάνοι, συκοφάντες, καθάρματα καὶ δολοφόνοι…
Καὶ μετά…  Ὅλοι αὐτοί, θέλουν ἐπὶ πλέον νὰ λέγονται κι Ἕλληνες…

Μὴν ἀναρωτιέσαι τὸ λοιπὸν πῶς καὶ γιατὶ ἔφθασες ἔως ἐδῶ ποὺ εἶσαι…
Ἠ ἀπάντησις εἶναι ἁπλῆ… Ἐμπρὸς στὰ μάτια σου…
Θά τά ἀνοίξης νά τήν δῇς;

Πειραιῶς Ἄρχουσα

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply