Ψηφαλάκια ἁλιεύονται καὶ στὸ gay pride

Μὲ συνέντευξή του στο περιοδικὸ Antivirus, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς φαιδρᾶς «Ἀριστερᾶς» κ. Τσίπρας, εἶπε μεταξὺ ἄλλων πρὸς τὸ ὁμοφυλόφιλο κοινὸ (ψηφαλάκια) τοῦ περιοδικοῦ: «Νὰ εἶστε ὑπερήφανοι καὶ ὑπερήφανες γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶστε»(!!)

Πέραν ἀπὸ τὸ παράδοξο καὶ ἀστεῖο τοῦ νὰ ἀπευθύνεται μὲ ἐπιθετικοὺς προσδιορισμοὺς ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ γένους, σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀποκηρύξει τὸ φύλο τους καὶ δὲν θέλουν νὰ εἶναι οὔτε ἄνδρες, οὔτε γυναῖκες, ἀλλὰ κάτι ἄλλο, παρετήρησα καὶ μίαν πρωτοτυπία, ποὺ δὲν συνηθίζει σὲ ἄλλες περιπτώσεις. Νὰ ἐνθαῤῥύνῃ δηλαδὴ κάποιον νὰ εἶναι ὑπερήφανος γιὰ ὁποιονδήποτε ἄλλον λόγο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι γκέι. Καὶ θὰ μοῦ πεῖτε, ὅτι ὁ Τσίπρας δικαιολογεῖται, ἐφ’ ὅσον ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα δὲν ἔχει ἄλλον τρόπο νὰ ἐκφρασθῇ, παρὰ μόνον γιὰ τὰ δύο γένη μὲ τὶς καταλήξεις -ός καὶ -ή, καθὼς ἐπὶ χιλιάδες χρόνια δὲν ἐσκέφθη κάποιος νὰ φτιάξῃ ἀντωνυμίες, ἄρθρα καὶ ἐπίθετα, ποὺ νὰ ταιριάζουν σὲ ἀνθρώπους χωρὶς φύλο. Γιὰ αὐτό, τὸ ἐπόμενομο βῆμα θὰ εἶναι νὰ ἀλλάξουν καὶ τὴν γλῶσσα, ὅπως κάνουν ἤδη στὴν Ἀγγλία, ὅπου ἐπροτάθη νὰ καταργηθοῦν τὰ ἄρθρα He καὶ She γιὰ νὰ μὴν αἰσθάνονται ἄσχημα οἱ γκέι ποὺ δὲν εἶναι οὔτε He οὔτε She.

Στὸν παραμορφωτικὸ καθρέπτη τοῦ τσίπρα οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων, ἀλλὰ φεῦ ἡ ἀριστεία τοῦ ἀξίου μαθητοῦ εἶναι ῥετσινιά! Ἡ συναίσθησις τῆς ἐθνικῆς ταὐτότητος καὶ ὁ πατριωτισμὸς εἶναι κατακριτέα, ἀλλὰ ὁ διεθνισμὸς εἶναι καλὸς καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία ὑπερηφάνεια. Τὸ δημογραφικὸ μπορεῖ νὰ περιμένῃ τὴν ἑπομένη γενεὰ τῶν «κωλόπαιδων». Ὑπεσχέθη  μάλιστα ὡς ὑπέρμαχος τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων νὰ ἀγωνισθῇ γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν γκέι, ἀλλὰ ἡ ἀγωνιστικότητά του αὐτὴ ἀποδεικνύεται πολὺ ἐπιλεκτική. Ἐπειδὴ δεν τὸν βλέπω νὰ κάνει κάτι γιὰ τὸ δικαίωμα, ἂς ποῦμε τοῦ ἀνέργου, σὲ ἐργασία καὶ τοῦ ἀστέγου σὲ σπίτι. Οὔτε γιὰ τὸ δικαίωμα (πληρωμένο μάλιστα) τοῦ ἡλικιωμένου συνταξιούχου σὲ ἀξιοπρεπὴ γεράματα. Οὔτε γιὰ τὸ ἀνθρώπινο δικαίωμα στὴν ζωὴ ὅσων αὐτοκτονοῦν, ἢ μεταναστεύουν μὲ μίαν κλωτσιὰ στὸν κῶλο ποὺ τοὺς δίδει ἡ Ἑλλάς. Οὔτε γιὰ τὸ δικαίωμα τῶν πολιτῶν σὲ μίαν ἀληθινὴ δημοκρατία, οὔτε, οὔτε, οὔτε….

Γιὰ τὸν Τσίπρα στὴν ἱεράρχηση τῶν μεγάλων προβλημάτων τῆς Ἑλλάδος ὅλα ἕπονται τῶν ἐπιτακτικῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικά . Ἔτσι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν γραβάτα, τὸ «ἀριστερό» πρόσημο-(πρόσχημα) ἐξαντλεῖται καὶ μέσα ἀπὸ ῥὸζ φροῦ φροῦ καὶ ἀρώματα καὶ παρδαλὰ πισωγλέντια.

Γερολυμᾶτος Γ. Γεράσιμος

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply