Ὑπερεκπαιδευμένα παιδιά ἤ…;

Τὴν προηγουμένη ἑβδομάδα ποὺ ἤμουν στὴν Ἑλλάδα βρέθηκα μὲ δύο 19χρονους, (ἀπεφοίτησαν ἀπὸ ἀκριβὰ σχολεῖα, πέρασαν πέρυσι μὲ τὴν πρώτη στὸ πανεπιστήμιο καὶ τελειώνουν τώρα τὸ πρῶτο ἔτος) καὶ τοὺς ἐρώτησα ἐπάνω στὴν κουβέντα ἂν ξέρουν τοὐλάχιστον ἕνα κράτος μὲ τὸ ὁποῖο συνορεύει τὸ Ἀφγανιστάν. Μὲ κύτταξαν ἀνήμποροι.

Τοὐλάχιστον στὴν ἑπομένη ἐρώτηση, ποὺ ἦταν: «ἐὰν κυττάξουμε τὸν παγκόσμιο χάρτη μὲ κέντρο τὴν Ἑλλάδα, καὶ ψάξουμε τὸ Ἀφγανιστάν, εἶναι καλλίτερα νά ἀρχίσουμε νά σαρώνουμε τό ἄγνωστο ἀπό τήν δεξιά ἤ ἀπό τήν ἀριστερή μεριά»,, ὁ ἔνας ἀπήντησε σωστά. Δεξιὰ καλλίτερα νὰ ψάξουμε εἶπε.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην βλέπει κάποιος τὸ θέμα τῆς ἐκθέσεως στὶς ἐξετάσεις καὶ νομίζει ὅτι ἔχει νὰ κάνῃ μὲ παιδιὰ ὑπερεκπαιδευμένα καὶ προικισμένα. Φιλοσοφία τῆς ἐπιστήμης γιὰ ψωμοτύρι ἀπὸ ἀποφοίτους λυκείου, ὄχι ἀστεία.

(νὰ συμπληρώσω ὅτι τοὺς προέτρεψα νὰα πάρουν ἰντερέηλ καὶ νὰ ταξειδεύσουν τὸ καλοκαίρι στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ μοῦ εἶπαν ὅτι προτιμοῦν Μύκονο καὶ μετὰ Χαλκιδικάρα)

Θέμης Καζαντζίδης

εἰκόνα

(Visited 177 times, 1 visits today)
Leave a Reply