Ξε-στραβώνει τὸ εἶδος τῆς ἐγκληματικότητος ὁ μπαλάφας.

Ἡ φράσις «μία στραβή», γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ Μαρίου στὸ Μενίδι, εἶναι, ἀπὸ μόνη της, μία παραδοχὴ τῆς συνενοχῆς καὶ τῆς συμμετοχῆς, ὅλης  τῆς κρατικῆς μηχανῆς, τῶν κομμάτων καὶ τῆς ἀστυνομίας/δικαιοσύνης στὸ διαρκὲς ἔγκλημα κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

«Μία στραβή» σημαίνει πὼς κάτι τοὺς …ξέφυγε!

«Μία στραβή» σημαίνει πὼς ὁ ἀστάθμητος παράγων τοῦ …ἀτυχήματος («δυστυχήματος» ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου), γιὰ τὶς συμμορίες ποὺ δροῦν ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἀτιμώρητες, στὰ ὅρια τῆς φαινομενικῆς «νομιμοφροσύνης» καὶ τῆς «ἂνευ ἀποδεικτικῶν στοιχείων» (πραγματικῆς) ἐγκληματικότητος, εἶναι μέσα στὸ …πρόγραμμα, ἀλλὰ δὲν ἔγινε καὶ κάτι …σοβαρό. Θὰ …ξεχασθῆ συντόμως…

«Μία στραβή» σημαίνει πὼς θεωροῦν δεδομένες τὶς …«παράπλευρες ἀπώλειες» (ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν πρόκειται γιὰ παιδιά), διότι ἡ «μία στραβή» σημαίνει πὼς ἔχει δικαίωμα ὁ κάθε κρατικὸς ὑπάλληλος (ποὺ ἐμεῖς πληρώνουμε, γιὰ νὰ μεριμνᾷ τὴν τήρησιν τοῦ νόμου καθολικῶς κι ὄχι κατὰ …προτίμησιν,  βάσει ἀνταλλαγμάτων κι …ἐξυπηρετήσεων!!!) νὰ κάνῃ τὰ στραβὰ μάτια στὸν ἔνοπλο (καὶ πολλὰ βαρὺ καὶ μάγκα καὶ τσαμπουκὰ καὶ ὁπλοφόρο μαινόμενον) γύφτο/ῥομᾶ/ἀθίγγανο, μὲ τὸ ἀζημίωτον βεβαίως βεβαίως.

«Μία στραβή» σημαίνει πὼς …δὲν ἔγινε καὶ κάτι σοβαρό, ἐφ΄ ὅσον θὰ ἀναζητοῦν τὸν πραγματικὸ ἔνοχο γιὰ …αἰῶνες, ἀλλὰ δὲν θὰ μποροῦν νὰ τὸν …ἀνακαλύψουν, διότι ἀρκεῖ ἡ «μία στραβή». Δὲν χρειάζεται νὰ …«στραβώσουν» κι ἄλλο οἱ συνθῆκες στοχοποιήσεως τῶν πραγματικῶν ἐγκληματιῶν.

«Μία στραβή» σημαίνει πὼς «ἐν τάξει μωρέ… θὰ τὴν …ἰσιώσουμε στὰ δικαστήρια…»
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα…
Μία πηγὴ πλουτισμοῦ σου δὲν τὴν ἐγκαταλείπεις στὸ ἔλεος τῆς (πραγματικῆς κι ἀνυπάρκτου στὴν χώρας μας) δικαιοσύνης.

Καί, γιὰ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα περὶ τίνος συζητᾶμε…

Μίαν ἀπάτη πού, μὲ πρόσχημα τὴν μετεγκατάστασιν τῶν Ἀθιγγάνων, στόχευε σὲ συγκεκριμένο …φιλετάκι, ἀλλὰ .. .ἀτύχησε, λόγῳ ἄλλων …παραμέτρων!!!
(Ἴσως ἀλληλοσυγκρουμένων συμφερόντων!!!)

Φιλετάκι ποὺ ὑπεδείκνυε ὁ Στηροκλέας καὶ ποὺ τελικῶς, λόγῳ ἀποκαλύψεων, ἀκύρωσαν τὶς διεκδικήσεις του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ «ἀλληλο-κατασπαράζονται» Χατζηδιᾶκος (δήμαρχος Ῥόδου) καὶ Στηροκλέας.
Κανονικὸς …πόλεμος λέμε γιὰ κάτι …στρέμματα, ποὺ …«ὅλως συμπτωματικῶς» ἀνήκουν στὸ Δημόσιον!!!

Ἀριστουργηματικὲς ἀπάτες μὲ «βιτρίνα» …Ῥομᾶ!!!

Καὶ καλά…
Μπαλάφας εἶναι, ὅ,τι θέλει παπαγαλίζει.
(Μήπως εἶναι ἡ πρώτη φορά; Ἤ μήπως ἔχει τό …ἀκαταλόγιστον;)
Ἡ δικαιοσύνη; Οἱ «ἀδέκαστοι δικαστές»;  Τό Σύνταγμα; Ποῦ κρύβονται οἱ …ταγοί;
(Δὲν κρύβονται. Ἁπλῶς ἀπουσιάζουν, ὡς συνήθως. Κυττοῦν μόνον νὰ μαζέψουν τὴν κυρα-Μαριγούλα ποὺ πωλοῦσε μαϊντανό, νὰ τῆς χώσουν πρόστιμο 5.000 εὐρῶ καὶ νὰ κοιμηθοῦν τὸ βράδυ μὲ ἥσυχες συνειδήσεις, ἐφ΄ ὅσον ἡ τσέπη καὶ ἡ κοιλιά τους εἶναι φουσκωμένες…!!!)

πηγὴ

Σαράντα μῆνες, μὲ ἀναστολὴ ὅμως (ποὺ ἐπὶ πλέον, κατὰ τὰ γνωστά, ἐπεὶ δὴ εἶναι …ὑπερβολικοί, θὰ ἐπανεξετασθοῦν στὸ μέλλον ὡς …ἄδικοι!!!).
Ἡ ἀπελευθέρωσις ἑνὸς ὁπλοφόρου, ποὺ δὲν ἐχρησιμοποίησε τὸ ὅπλο γιὰ τὴν προστασία του (ἤ, ἀκόμη καί, μόνον γιὰ κυνῆγι …μπεκάτσας), ἀλλὰ γιὰ νὰ γλεντήσῃ καὶ (πολὺ πιθανόν) νὰ δολοφονήσῃ ἕνα παιδί, ἀλλὰ καὶ βάσει τῶν καταγγελιῶν τῶν κατοίκων, γιὰ συμμετοχή του σὲ προσπάθειες ἐκφοβισμοῦ καὶ αὐξήσεως τῆς ἐγκληματικότητος (κλοπές, βιασμοί, διακίνησις ναρκωτικῶν) εἶναι κάτι …σύνηθες, γιὰ τὸ ὁποῖον θὰ πρέπη νὰ σιωπήσουν ἅπαντες.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς κράτος-παρακράτος-ἐγκληματικότης συμβαδίζουν χέρι χέρι ἐδῶ καὶ  αἰῶνες στὸν τόπο μας.
Κι ἐπὶ ἐπὶ πλέον, ἐὰν (γιὰ κάποιους λόγους) ὑπῆρχε φυλάκισις, τότε θὰ βλέπαμε κάτι σὰν αὐτό:

Συνηθέστατον φαινόμενον σὲ ἀνάλογες ὑποθέσεις…

Μὰ γιατί κάνουν συλλήψεις;

Πῶς θά τιμωρήσουν τούς (καλὰ ἐκπαιδευμένους) σρατούς τῶν ἐγκληματιῶν; Καί μετά; Πῶς θά ἀντιμετωπισθῇ ἡ ῥῆξις τῆς …«ἁλυσίδος» τῆς «βιομηχανίας τοῦ ἐγκλήματος»; Πῶς θά τιμωρήσουν τούς μικρούς, ἐάν οἱ μεγάλοι χρειάζονται τό …«ἄλλοθι τῶν μικρῶν» γιά νά διαιωνίζουν τήν ἀσυλία τους;

πηγὴ

πηγὴ, πηγὴ καὶ πηγὴ

Γιὰ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα, οἱ «στραβές» ἔχουν πολλαπλὰ ἐπίπεδα …«ἰσιώματος».
Πρὸς τοῦτον τὸ παπόρο ἀπὸ τὴν Περσία, μὲ τοὺς δύο τόννους ἡρωΐνης, δὲν εἶχε …ὑπευθύνους.
Πρὸς τοῦτον ὁ Μαυρίκος «ἔπεσε θῦμα πυρκαϊᾶς» καὶ οὐδέποτε δολοφονίας.
Πρὸς τοῦτον καὶ κάθε λαθροεισαγώμενος ἀναβαπτίζεται σὲ …ἀνήλικο, πρὸ κειμένου νὰ θεμελιωθῇ γερὰ ἡ νέα γενεὰ τῶν ὑπακούων καὶ ἀπολύτως ἐλεγχομένων κατσαπλιάδων/δολοφόνων/μπράβων/μαφιόζων/ἐκτελεστικῶν ὀργάνων/ἀνθελλήνων, πάντα μὲ τὸ …ἀζημίωτον.
Πρὸς τοῦτον κι ὁ Γεωργίου (ΕΛΣΤΑΤ) …ἀδικήθη!!!
Πρὸς τοῦτον οἱ ἐφοριακοὶ καὶ οἱ δικαστικοί, ποὺ συλλαμβάνονται ἐπ’ αὐτοφόρῳ, παραμένουν καὶ ἀνώνυμοι μά, κυρίως καταλήγουν (ἐὰν δικασθοῦν) νὰ ἐπιστρέφουν (πολὺ μικρό) μέρος τῶν κλοπιμαίων καὶ νὰ ζοῦν ζωὴ χαρισαμένη…
Πρὸς τοῦτον καὶ ὅσα ἐγκλήματα δὲν …«ἀθῳώνονται», ἁπλῶς (μὲ ἢ χωρὶς βουλεύματα) «παραγράφονται»…

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Πάντα …«ἀνώνυμοι» καὶ τελικῶς μὲ ἀγνώστου εἴδους τιμωρίες…
(Ἐὰν ὑπάρχουν κι αὐτές…!!!)
Καὶ πάντα οἱ …ἐπώνυμοι παραμένουν …ὑπὲρ ἄνω τιμωρίας.
Καὶ πάντα, ἐπὶ πλέον, τὰ δημοσιοκαφρόπουλα, οἱ μπαλάφες καὶ ἡ …«ἀδέκαστος δικαιοσύνη» μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο ἀπειλητικά.

Συζητᾶμε δῆλα δὴ γιὰ τὴν ἰδίαν συμμορία, τὴν γνωστή τους Ὀμερτά, τὴν διαρκὴ αὐτο-ἀλληλο-ἀθώῳσίν τους καὶ τὴν ἐξακολούθησιν τῆς τυραννίδος τοῦ ἐγκλήματος.
Συζητᾶμε δῆλα δῆ γιὰ τὸ κράτος, τὸ παρακράτος καὶ τὶς …οὐρές του, ποὺ χέρι-χέρι συμβαδίζουν αἰῶνες τώρα ἀτιμώρητα.
Συζητᾶμε γιὰ μίαν γενοκτονία μας, ἀλλὰ ἀπολύτως σιωπηλή, ποὺ τὴν ἀνακαλύπτουμε (συνήθως) ὅταν τὸ αἷμα εἰσβάλη στὴν ζωή μας.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Κι ἀπὸ κοντὰ τὰ παπαγαλάκια νὰ ἀναφέρονται σὲ «ἐμφυλίους» καὶ λοιπὲς μπαροῦδες, ἀναβαπτίζοντας σὲ …«χρυσαυγῖτες» κι «ἀκροδεξιούς» ὅλους αὐτοὺς ποὺ πρωτοστατοῦν στὶς κινητοποιήσεις.
(Καί, δᾶς διαβεβαιῶ, πὼς δὲν εἶναι!!! Εἶναι ἁπλῶς Ἕλληνες ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ὑποταχθοῦν. Τὸ ἐὰν ὑπάρχουν καὶ χρυσαυγῖτες – ποὺ σαφῶς θὰ ὑπάρχουν- δὲν ἀποτελοῦν τὸν κύριο μοχλὸ τῶν κινητοποιήσεων.)

Δύο αἰῶνες στὴν Πατρίδα μας (ἐπισήμως-διότι τοὺς …«φιλοξενοῦμε» πολὺ περισσότερο) ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἀκόμη …ἐνσωματωθῆ.

Συνήθως δὲν μᾶς ἀποκαλύπτουν τῶν ῥόλο τῶν ἀθιγγάνων κατὰ τοῦ Ἔθνους μας. (Ὅπως ἀκριβῶς κάνουν καὶ μὲ τοὺς ἑβραίους!)
Τὸ Σοῦλι γῦφτος (κατὰ τὶς ἱστορικὲς πηγές), γανωματὴς ἢ παπουτσὴς (μᾶλλον παπουτσής), τὸ παρέδωσε στὸν Ἀλῆ πασσᾶ.
Τὶς ἐκτελέσεις/ἀποκεφαλισμοὺς στὴν Πρέβεζα, κατ’ ἐντολὴν τοῦ Ἀλῆ πασσᾶ, πάντα κατὰ τὶς πηγές, γῦφτοι Δήμιοι κυρίως τὶς διέπραξαν.
Οἱ Δήμιοι τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, στὴν πλειοψηφία τους, ἦσαν γῦφτοι (πάντα κατὰ τὶς πηγές).

Συνήθως, ἐν ὁλίγοις, ἔπαιζαν τὸν ῥόλο τοῦ Δημίου, στὶς αὐλὲς τῶν Ἀληπασσάδων, τῶν ῥουφιάνων καὶ τῶν ἐκτελεστῶν, πρὸ τῆς συστάσεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν).
Ἡ παραμονή τους στὸ νεοσύστατον ἑλλαδοκαφριστάν, πάντα βάσει τῶν σημερινῶν συνθηκῶν, μᾶς δημιουργεῖ τὸ μέγα ἐρώτημα, γιὰ τὸ ἐὰν τελικῶς ἡ (κατὰ τὰ ἄλλα) «συμπαθὴς κοινότης τῶν ῥομᾶ» ἦταν, εἶναι καὶ παραμένει ἕνας ἀκόμη δάκτυλος τῆς ἐξουσίας, πάντα εἰς βάρος μας.

Προσωπικὴ μαρτυρία παθόντος, ἐπιχειρηματίου, πρὸ μηνῶν: τοῦ ἔκλεψαν τὸ ἐπαγγελματικό του φορτηγό. Προέβη σὲ καταγγελία στὴν ἀστυνομία καὶ τοῦ εἶπαν …«ξέχνα το! Μὴν ἀσχολεῖσαι!!! τὸ ἔχασες!!! Τελείωσε!!!».
Ὁ ἴδιος, μὲ τὴν βοήθεια συγγενῶν καὶ φίλων, ἐπέτυχε νὰ ἐντοπίσῃ τμῆμα τοῦ ὀχήματος (καρότσα) σὲ ἕνα ῥέμα, ὅπου μαζὺ μὲ ἄλλα …«σκουπίδια» τῶν γύφτων/ἀθιγγάνων/ῥομᾶ, συνιστοῦσε ἀποδεικτικὸ στοιχεῖον γιὰ τὸ ποιὸς διέπραξε τὸ ἔγκλημα.
Ἐπανῆλθε στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα, μὲ φωτογραφίες καὶ μαρτυρίες αὐτοπτῶν, ἀλλὰ καὶ πάλι ἔλαβε ὡς ἀπάντησιν: …«ξέχνα το! Μὴν ἀσχολεῖσαι!!! τὸ ἔχασες!!! Τελείωσε!!!».
Παραλλήλως καταγγελία συντοπίτου του, ποὺ ὑπεδείκνυε σαφῶς τοὺς ἐγκληματίες, ἠγνοήθη θρασυτάτως ἀπὸ τὶς ἀστυνομικὲς ἀρχές.
Θέλω νὰ πιστεύω (γράφω «θέλω» δὲν σημαίνει πὼς τὸ …πιστεύω!) πὼς ἡ ἀστυνομία δὲν …«φιμώνεται» μὲ τὰ ἀνάλογα ἀνταλλάγματα…

Τὰ σπίτια τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς κατήντησαν …φρούρια, ἐνᾦ τὰ πορτοπαράθυρά τους εἶναι διάτρητα ἀπὸ σφαῖρες.
Ἐννοεῖται πὼς θεωρεῖται …φυσιολογικό!!!

 

.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply