Φύσις ὀργασμῶν

Καὶ στὸν ἄνδρα ὁ ὀργασμὸς εἶναι δύο εἰδῶν

Παρακάτω λέμε γιὰ τὴν παγία διάκριση τοῦ Γυναικείου Ὀργασμοῦ σὲ Ὥριμο (Κολπικό) καὶ «Ἀνώριμο» (Κλειτοριδικό).

Οἱ Κλειτοριδικὲς γυναῖκες τείνουν νὰ γλωσσεύουν τοὺς ἄνδρες τους, σὰν νὰ τοὺς λέν: «Μᾶγκες, δὲν σᾶς χρειαζόμεθα γιὰ τὴν ἱκανοποίησή μας. Ἡ τριβὴ τοῦ ὑποτυπώδους πέους, ποὺ εἶναι ἡ Κλειτορίς, ἀρκεῖ».
Ἀντίθετα, ὁ κολπικὸς Ὀργασμὸς ἐπιθυμεῖ τὴν διείσδυση τοῦ Φαλλοῦ.

Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὸν Ἄνδρα.
Ὅταν ἐρωτευθῇ ἢ μαγευθῇ ἀπὸ μίαν Γυναίκα θέλει νὰ εἰσχωρήσῃ σὲ αὐτὴν καὶ ὄχι σὲ ὁποιανδήποτε ἄλλην, ἀκόμη καὶ θεά.
Ἡ τότε, βασανιστικὴ κι ἐπώδυνος, Στύσις, εἶναι ἀδύνατον νὰ περάσῃ (π.χ. μὲ αὐνανισμό).
Κατ’ ἀναλογίαν πρὸς τὸν Κολπικό, θὰ τὸν ἀποκαλοῦμε «Πεϊκό».

Ἀντίθετα, ὑπάρχει ἕνα ἄλλο εἶδος ὀργασμοῦ, ποὺ δὲν ἀπαιτεῖ διείσδυση, παρὰ μόνον τριβὴ τῆς βαλάνου, ἀκόμη καὶ μὲ τὸ πέος ἐὰν χαλάσῃ.
Αὐτός, ὁ «Βαλανικός» εἶναι ἀνώριμος καὶ ἀντίστοιχος τοῦ Κλειτοριδικοῦ.

Λιάρος Διονύσιος

(Visited 321 times, 1 visits today)
Leave a Reply