Φυλετικὲς ἀπόψεις πρώην …«ἐθνοσωτῆρος»!!!

Τί εἶπε πάλι ἡ σκ@τοσακούλα;;;;

Στὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου δὲν ὑπῆρχαν Ἕλληνες, λέει ὁ Πάγκαλος.
Ἡ μάννα του ἦταν Ἀλβανίδα… (4:19)!!!

Οἱ Σέρβοι δὲν εἶναι ἀδέλφια μας… (2:01) καὶ πρέπει νὰ ὑποστηρίξουμε τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ νὰ τοὺς ἀναγνωρίσουμε τὸ Κόσσοβο ὡς ἀλβανικό, συνεχίζει ὁ Πάγκαλος…

Εἴμαστε, κατ’ αὐτόν, ἴδια ῥάτσα μὲ τοὺς Τούρκους, τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ τοὺς Σκοπιανούς…

Τὸ Χρήσιμον

Υ.Γ. Μᾶς θέλει δίπλα στούς Ἀλβανούς ἀλλά ἐχθρούς τῶν Σέρβων; Ἔ;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply