Φιμωμένη Ἐλευθερία

Πρὶν τέσσερα-πέντε χρόνια σὲ ἕνα πάρτυ μία πολὺ ὡραία φίλη ἔφερε στὴν παρέα, γιὰ πρώτη φορά, τὸν κολλητό της. 
Ἔκανε «μπᾶμ» ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι ἦταν κουνιστός, θηλυπρεπὴς καὶ θηλύγλωσσος· ἰδανικὸς ὅμως γιὰ παρέα, χιουμορίστας καὶ ἑτοιμόλογος. Κάποιαν στιγμή, πρὸς τὸ τέλος, ἦλθε ἡ συζήτησις σὲ ἕνα θέμα θρησκευτικοῦ δικαίου γιὰ τὴν Ἐκκλησία· τότε ὁ κολλητός της πετάγεται καὶ μᾶς ἀφήνει ἀφώνους, νουθετώντας μας: «μακρυὰ τὰ παιδιά σας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μὴν καταντήσουν σὰν καὶ ἐμένα».
Ἡ εἰλικρίνειά του, γιὰ τὸ «κουσοῦρι» ποὺ τοῦ ἄφησε ἕνας «δεσπότης», τοῦ «πούστευε καὶ μή, ἐρεύνα!», ὅταν ἦταν πιτσιρικάς, λύγιζε συναισθηματικὰ καὶ τὸν πιὸ κυνικὸ (δὲν εἶναι στὶς προθέσεις μου νὰ ἀδικήσω τόσους καὶ τόσους θαυμασίους ἱερεῖς ἢ τὴν ἰδία τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα ὑπάρχει).

Ἂν καὶ πολλοὶ ξεχειλίζουμε ἀπὸ θυμό, μὲ ὅλην αὐτὴν τὴν διαφήμιση καὶ τὸν ἐξωραϊσμὸ τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, δὲν μας φταῖν σὲ κάτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι· ὅπως κι ἐὰν κατέληξαν στὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο αἱμορραγεῖ τὴν ψυχή τους. Δὲν εἶναι μόνον ὁ ἐκλεκτὸς φίλος, ποὺ τυχαία ἐγνώρισα, συνειδητοποιημένος γιὰ τὸ θέμα του, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι.
Ἐπὶ παραδείγματι, ὁ γνωστὸς ὁμοφυλόφιλος Μίλος Γιαννόπουλος στὴν Ἀμερική, πρόσφατα ἐδήλωσε πὼς αὐτὰ ποὺ ζητᾶ ἡ LGBT «κοινότης» δὲν μποροῦν νὰ γίνουν ἀποδεκτὰ ἀπὸ τὴν ὁποιανδήποτε κοινωνία· ἔπεσαν νὰ τὸν «φᾷν» ὅλα τὰ ΜΜΕ, κατηγορώντας τον ὡς παιδεραστή.
Γνωστὸ ὁμόφυλο ζευγάρι Ἰταλῶν μοδίστρων, ποὺ ἐδήλωσε πὼς εἶναι ἐναντίον τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια (προτιμοῦσαν τὴν ἀπουσία πατρικοῦ προτύπου ἀπὸ τὴν ἀπέλπιδα διαστρέβλωσή του), διεσύρθη ἀπὸ τὰ ΜΜΕ καὶ ὁ Ἔλτον Τζὸν ἐζήτησε νὰ σταματήσῃ ὁ κόσμος νὰ ἀγοράζῃ ῥοῦχα ἀπὸ αὐτούς.
Οὐδείς, ἀπὸ δημόσια πρόσωπα, τολμᾶ πλέον νὰ μιλήσῃ γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὸ θέμα τῆς Gay προπαγάνδας. Οὐδείς. Ὅποιος τολμήσῃ νὰ ἀρθρώσῃ, ἀκόμη κι ἐπιφύλαξη  —εἴτε εἶναι ἑτεροφυλόφιλος, εἴτε ὁμοφυλόφιλος— θὰ καταστραφῇ ἐπαγγελματικὰ καὶ κοινωνικὰ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ ἢ ἀπὸ τὴν βροχὴ μηνύσεων γιὰ «ῥητορικὴ μίσους».

Γιατί ὅμως ἡ διεθνής «Liberal Elte» (ὁ ὅρος ἀνήκει στὸν Ἀμερικανὸ Δημοκρατικὸ Μπέρνι Σάντερς), ποὺ ἐλέγχει ὀφθαλμοφανέστατα ὅλα τὰ δυτικὰ ΜΜΕ (ἡ ὁμοιομορφία τους εἶναι δυστοπική), ἔχει τέτοιαν ἐμμονή μέ τήν ὁμοφυλοφιλία; Δὲν εἶναι θέμα χρημάτων· οἱ ἡγεσίες ὅλων τῶν ἐλὶτ ἱστορικὰ ἤθελαν νὰ ἀλλάξουν τὸν κόσμο· εἶχαν μεταφυσικοὺς σκοπούς — ὄχι οἰκονομικούς.
Στὴν πρὸ κειμένη περίπτωση ὁ σκοπός τους, γιὰ αὐτούς, εἶναι ἀγαθός, ἡ δημιουργία ἑνὸς νέου εἰρηνικοῦ κόσμου μετά-ἀνθρώπων: ἀ-νεράστων, ἀ-νοήτων, «sex and the city» τύπων, ποὺ οὐδέποτε ὑπῆρξαν πρίν· χωρὶς ἐθνικὴ ἢ ταξικὴ συνείδηση, δηλαδὴ ἀπολιτίκ, ποὺ θὰ ψηφίζουν κάθε τέσσερα (4) χρόνια τοὺς ὑποψηφίους ποὺ αὐτοὶ θὰ προτείνουν ἀπὸ τὰ ΜΜΕ· καὶ μὲ μόνη ἀγωνιστικὴ ἔγνοια τους τὸ πῶς νὰ πληρώνουν λογαριασμούς. Καταλύτης γιὰ αὐτὴν τὴν εἰρηνικὴ κοινωνικὴ οὐτοπία εἶναι ἡ μετάβασις ἀπὸ τὴν πατριαρχία στὴν μητριαρχία, διότι θεωρεῖται πὼς ἡ ἀνδρικὴ ἐπιθετικότης εὐθύνεται γιὰ τοὺς πολέμους (σὲ αὐτὸ δὲν ἔχουν ἄδικο!).
Στρατηγικὰ αὐτὸ μεταφράζεται ὡς ἐξῇς: ἀπὸ τὴν μία, ὑποσκάπτουν τὸ πρότυπο τοῦ λεβέντη ἄνδρα μὲ τὸν ἐξωραϊσμὸ τῆς ὁμοφυλοφιλίας· καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐνισχύουν τὸ πρότυπο τῆς δυναμικῆς καὶ ἀνεξαρτήτου γυναίκας.
Οἱ τακτικὲς κινήσεις ἀφοροὺν στὴν καθημερινότητα τῶν ΜΜΕ: συνεχεῖς ψυχολογικὲς ἐπιχειρήσεις (εἰδήσεις, ἐκπομπές, ταινίες, ἄρθρα) φτιαγμένες ἀπὸ διεπιστημονικὲς ὁμάδες, μὲ τις ψυχολογικὲς τεχνικὲς τῶν διαφημιστῶν.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἡγεσία τῆς «Liberal Elite», οἱ ἀξιωματικοί τους, ἀπὸ κάτω, ἔχουν προφανῶς οἰκονομικὰ κίνητρα (λ.χ. δημοσιογράφοι, celebrities). Ἀρκετοὶ «χρήσιμοι ἠλίθιοι» στρατιῶτες (λ.χ. θεατές, ἀναγνῶστες) ποὺ ἀκολουθοῦν, παίζουν τὸν σημαντικὸ ῥόλο τῶν ἀφελῶν νεοπουριτανῶν, ποὺ ἀναζητοῦν ἁμαρτωλοὺς «ῥατσιστές», «σεξιστές», «ὁμοφοβικούς» γιὰ νὰ τοὺς ἐπαναφέρουν στὸν δρόμο τῆς Μαντόνα καὶ τῆς Ἀτζελίνα Τζολί. Αὐτοί, οἱ τελευταῖοι, ἀναπόφευκτα δὲν πρέπει νὰ καταλαβαίνουν γιὰ τὸ τὶ παλεύουν (λ.χ. μία νεφελώδη μεταμοντέρνα ἄποψη γιὰ τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα)· ἔτσι γινόταν πάντα μὲ τοὺς στρατιῶτες στὴν ἱστορία καὶ θὰ γίνεται στὸ διηνεκές.

Μέχρι πρὶν λίγα χρόνια, δὲν διεφαίνετο κάπου φῶς· σκέτη ἀπελπισία. Εὐτυχῶς ὅμως τὴν ἱστορία τὴν κυβερνᾶ τὸ ἀπρόοπτο: ἡ «Liberal Elite» ἔπεσε ἔξω στοὺς λογαριασμούς της μὲ τὸ διαδίκτυο, γιατὶ δὲν ἐλέγχεται· εἰδικὰ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, στὰ ὁποῖα ὁ κόσμος ὑποψιάζεται τὶς πραγματικὲς κοινωνικὲς τάσεις (ἀλλοιῶς ὁ κάθε ἕνας μας θὰ πίστευε ὅτι εἶναι ὁ τελευταῖος straight). Τὸ διαδίκτυο σκοτώνει τοὺς χουντοφιλελεύθερους, ὅπως τὸ κανόνι σκότωσε τοὺς φεουδάρχες καὶ ἡ τυπογραφία τοὺς θρησκολήπτους.

Οἱ Ἀμερικανοὶ μᾶς ἔσωσαν, μίαν φορά, ἀπὸ τοὺς ναζί, ποὺ ἀμαύρωσαν τὸ πνεῦμα· μᾶς ἔσωσαν, δευτέρα φορά, ἀπὸ τοὺς κομμουνιστές, ποὺ ἰσοπέδωσαν τὴν ἰσότητα· θὰ μᾶς σώσουν καὶ τρίτη φορά, ὅπως φαίνεται, ἀπὸ τοὺς χουντοφιλελευθέρους, ποὺ φιμώνουν τὴν ἐλευθερία.

Ζιαμπάρας Δημήτρης

ΥΓ. Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὸ New York Gay Pride 2216, παρατηρῆστε πὼς τὸ ἀγοράκι εἶναι σκουρόχρωμο, μᾶλλον υἱοθετημένο ἀπὸ κάποιο Πακιστὰν καὶ ἐκπαιδευμένο …νὰ φιλᾷ στὸ στόμα!

 

(Visited 265 times, 1 visits today)
Leave a Reply