Φορολογικὸ Νταχάου

Πλιάτσικο Κόλασις!!!

Μὲ τὰ μέχρι στιγμῆς στοιχεῖα, ἡ ἐκκαθάρισις τῶν δηλώσενν, ποὺ ἔχουν ἤδη ὑποβληθῇ, δείχνουν ὅτι 1.502.867 νοικοκυριὰ ὀφείλουν νὰ πληρώσουν συνολικὰ 1.488.324.357 εὐρῶ.
Τὸ ποσὸν τοῦ φόρου ποὺ καλεῖται νὰ πληρώσῃ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ νοικοκυριά, κατὰ μέσον ὅρον, ἀνέρχεται σὰ 990,32 εὐρῶ.

Τὸ ἐπαχθὲς σύστημα ὑπολογισμοῦ τοῦ φόρου εἰσοδήματος καὶ τῆς εἰδικῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης δὲν ἀφήνει ἀνεπηρέαστο κάποιο ἑλληνικὸ νοικοκυριό…

Ὁ μνημονιακὸς νόμος 4387/2016 τῆς κυβερνήσεως τῶν συριζανελιτῶν κιναίδων φέρνει τὴν ἀπόλυτο πτωχοποίηση καὶ ἰσοπεδώνει μισθωτοὺς καὶ συνταξιούχους, ποὺ ἤδη ζοῦν μὲ πενιχρὲς ἀποδοχές.

Λάλλας Παναγιώτης

(Visited 194 times, 1 visits today)
Leave a Reply