Βαρειὰ φορολιτότης ὁδηγεῖ σὲ …ἀδιέξοδα!!!

Δὲν χρειάζεται νὰ ἔχῃς διδακτορικὸ στὰ οἰκονομικὰ γιὰ νὰ καταλάβῃς ὅτι οὐδὲ μία χώρα ἀνεπτύχθη σὲ ἐποχὴ βαρειᾶς λιτότητος γιὰ μισθωτούς, σὰν τὴν σημερινή…
Καὶ οὐδεὶς κλάδος ὑπὸ καθεστὼς βαρειᾶς φορολογίας (ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν οἱ Σόιμπλε καὶ οἱ παρέες τους) ἐπίσης ἀνεπτύχθη…

Οἰκοδομή, Ναυτιλία καὶ Τουρισμός, τὰ τρία στηρίγματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἐστηρίχθησαν στὴν χαμηλή, σχεδὸν μηδενική, φορολογία…

Τὸ city τοῦ Λονδίνου, ποὺ εἶναι τὸ μεγαλύτερο κέντρο ὑποδοχῆς κεφαλαίων στὸν κόσμο, ἔχει σχεδὸν μηδενικὸ καθεστὼς φορολογίας.

Ὅποιος ὑπερασπίζεται τὴν λιτότητα καὶ τὴν φοροκαρπαζιὰ τῆς Τρόικα ἔως τὸ 2080, καλὸ εἶναι νὰ τὰ ἔχῃ αὐτὰ στὸ βάθος τοῦ μυαλοῦ του.
Τὸ σύστημα λιτότητος καὶ φοροκαρπαζιᾶς οὐδέποτε δούλεψε σὲ κάποιο κράτος.
Γιὰ αὐτό, καλλίτερα εἶναι ἡ χώρα νὰ κηρύξῃ πτώχευση καὶ ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή…

Ἡ χώρα πρέπει νὰ κάνῃ μίαν νέα ἀρχή!!!

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκόνα

(Visited 82 times, 1 visits today)
Leave a Reply