Διακρίνοντας τὸ «φαίνεσθαι» ἀπὸ τὸ «εἶναι»!

Κάποιοι πρέπει νὰ μάθουν νὰ ξεχωρίζουν τὸ φαίνεσθαι ἀπὸ τὴν πραγματικότητα στὴν πολιτική.

Ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνησις προσποιεῖτο, ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, ὅτι δὲν ἤθελε τὸ ΔΝΤ γιὰ νὰ δείξῃ φιλοευρωπαϊκή, ἀλλὰ ἀκολουθοῦσε τὸ ΔΝΤ μέχρι τέλος καὶ οἱ ΗΠΑ δὲν ἑξαιροῦνται ἀπὸ τὸ σκηνικὺ ἐπαίχθη.
Αὐτὸ λέγεται πολιτική.

Ἡ Λαγκὰρτ ἔδωσε προθεσμία στοὺς Εὐρωπαίους νὰ δρομολογήσουν-σχεδιάσουν τὴν ἀναδιάρθρωση χρέους μέχρι τὶς 27 Ἰουλίου, γιὰ νὰ μπῇ μὲ δύο (2) δισεκατομμύρια δολλάρια (συμβολικά).

Ποιό θά τολμήσῃ νά ἀρνηθῇ, ὅταν αἰωρεῖται, ὡς ἀπειλή, ἡ σπάθη τῆς ἀρνητικῆς ἐκθέσεως γιά τό χρέος καί μάλιστα εἰς διπλοῦν, πρίν καί μετά;
Ποιός Εὐρωπαῖος πολιτικός θά τολμοῦσε νά ἐξηγήσῃ στό λαό του, τό γιατί χρηματοδοτοῦσε ἕνα μή βιώσιμο χρέος, γιά ὅλα αὐτά τά χρόνια;

Ἡ ἀντίδρασις τοῦ Σόιμπλε ὅτι δῆθεν δὲν ἄλλαξε κάτι ἀπὸ τὴν ἀνύπαρκτο «συμφωνία» τοῦ Μαΐου, ἦταν ὅλα τὰ λεφτά…
…just pathetic!
Διεψεύσθη ἀναγκαστικὰ καὶ ἀπὸ τὸν μπάτλερ Νταιζελμλοῦμ καὶ ἀπὸ τὸ ΔΝΤ.

Ἂς καταλάβουμε ὅλοι, ὅτι δεδομένων τῶν συνθηκῶν, δὲν εἶναι ὅλα οἰκονομικά, ὑπάρχει καὶ ἡ πολιτική.

Δὲν μπορῶ λοιπὸν νὰ ἀκούω ἀστειότητες τοῦ τύπου: «νὰ μᾶς κόψουν τὸ 60% τοῦ χρέους ὀνομαστικά», γιατὶ οὐδεὶς πολιτικὸς θὰ βάλῃ τὸ κεφάλι του στὸ στόμα τοῦ λύκου, γιὰ ἐσέναν…

Οὔτε φυσικὰ πιστόλιασμα ἐντὸς εὐρῶ ὑφίσταται, διότι αὐτομάτως ξεμένει ἡ κυβέρνησις ἀπὸ κεντρικὴ τράπεζα, ἐκτὸς καὶ ἐὰν τὸ κάνῃ ἐν γνώσει της, ἢ ἐὰν ὁ Σόιμπλε τῆς ἐκλεινε κάθε πόρτα γιὰ πιθανὴ συμφωνία.

Δὲν ὑφίσταται κἂν ἐπιστροφὴ σὲ ἐθνικὸ νόμισμα, χωρὶς συναίνεση γιὰ διπλὸ νόμισμα γιὰ κάποιο διάστημα ἀπὸ τοὺς πιστωτές, ἔτσι γιὰ νὰ μὴν χρειασθῇ νὰ συναλλάσσεσαι, ἀρχικῶς τοὐλάχιστον μὲ …πέτρες.

Λαμβάνοντας λοιπὸν ὅλα αὐτὰ ὑπ’ ὄψιν ἡ Ἑλλὰς καὶ ἀφοῦ ἀπεφάσισε νὰ παραμείνῃ στὸ εὐρῶ, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν ἔλθῃ σὲ μετωπικὴ μὲ τοὺς πάντες, εἶχε τὶς πρὸ ἄλλες μίαν δύσκολη συμφωνία, πλὴν ὅμως as good as it gets…
Τελεία…

Πάντα Κατερίνα

ΥΓ. Ὅποιος ἔχει ἀντίῤῥηση, τὸ σχόλιό του νὰ συνοδεύεται ἀπὸ στοιχειοθέτηση παρακαλῶ, γιατὶ πολλὰ εὔκαιρα ἔχω ἀκούσῃ ἔως τώρα καὶ δὲν θὰ πάρω…

εἰκὼν

(Visited 90 times, 1 visits today)
Leave a Reply