Χρεώνει ὅ,τι κι ὅπως γουστάρει τὸ Κράτος-Μαφία…

Ἀφοῦ ὅλα εἶναι ἠλεκτρονικά, γιατί δέν καταχωρῶνται στήν φορολογική δήλωση τοῦ κάθε ἑνός, τά πόσα ἀκριβῶς εἶναι τά ἐτήσια βασικά ἔξοδα συντηρήσεως τοῦ σπιτιοῦ του (Μηνιαῖος ἢ Διμηνιαῖος Λογαριασμὸς Ῥεύματος, Κοινόχρηστα, Λογαριασμὸς Νεροῦ κλπ), καθώς καί τά βασικά ἔξοδα συντηρήσεως τοῦ ὀχήματός του (βγάζουμε Κάρτα Καυσαερίων κάθε χρόνο καὶ περνᾶμε ἀπὸ ΚΤΕΟ τὰ ὀχήματα κάθε δύο χρόνια, ὅπου ἀναγράφονται τὰ χιλιόμετρα ποὺ ἔχει κάνῃ τὸ κάθε ὄχημα, ἀπὸ τὸν τελευταῖο ἔλεγχο!);;;

Μήπως γιατί δέν θά μποροῦσε νά χρεώνῃ τό Κράτος-Μαφία ὅσο γουστάρει κατ’ ἀποκοπή, γιά τά δύο αὐτά;

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply