Δὲν ἔχουμε ἐνόχους ἐμεῖς… (β)

Τελικά, ἐμεῖς δὲν ἔχουμε ἐνόχους.

Δὲν ἔχουμε ἐνόχους ἐμεῖς…

Τὸ εἴπαμε, τὸ γράψαμε, τὸ φωνάξαμε…
…ἀλλὰ γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ συνειδητοποιήσαμε σὲ βάθος τὴν σαπίλα τῶν (φερομένων ὡς) κρατούντων, τὶς ἐξαρτήσεις τους καὶ τὴν βαρύτητα ἀπὸ τὶς καλά, ἔως τώρα, πακτωμένες ἀσυλίες τους…

πηγὴ

Ἀσυλίες ποὺ ἀντιβαίνουν βεβαίως βεβαίως στὸ (ῥεζιλίκι) Σύνταγμα (τοῦ 2008), στὴν ἀρχὴ τῆς Ἰσότητος, στὴν Χάρτα τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ Εὐρωπαϊκὰ Συντάγματα…


Μά, στὴν χώρα τῆς φαιδρότητος, ἰσχύει μόνον μία ἀρχή: ἡ δύναμις τοῦ χρήματος…
Ὁ τοκογλύφος ὁρίζει τὸ ποιοὶ κι ἐὰν θὰ τιμωρηθοῦν, γιατί, πόσο καὶ ποῦ…
Καὶ οὐδέποτε ὁ τοκογλῦφος θὰ ἔστελνε τὰ τσιράκια του στὴν φυλακή…
Ὄχι ἀκόμη δῆλα δή… Ὄχι γιὰ ὅσο τὰ χρειάζεται αὐτὰ τὰ τσιράκια…

Κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα λοιπὸν καλὰ κρατεῖ καὶ ἡ ἀσυλία τῶν, ἀντισυνταγματικῶν καὶ κατὰ παράβασιν παντὸς ἀνθρωπίνου δικαιώματος, μελῶν τῶν φερομένων ὡς ἀνεξαρτήτων ἀρχών, ἀλλὰ καὶ ἡ δίωξις παντὸς ἰθαγενοῦς, σὲ ὅλην τὴν ἔκτασιν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου…

Κι ἐξακολουθοῦμε, γιὰ τὴν ὥρα, κατὰ παράβασιν κάθε λογικῆς καὶ ἠθικῆς τάξεως, κάθε συνταγματικῶς κατοχυρωμένου δικαιώματος (ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ τελευταία ῥεζιλίκια-συντάγματα), κατὰ παράβασιν κάθε ἀνθρωπίνου δικαιώματος, κατὰ παράβασιν κάθε ἐννοίας δικαίου καὶ ἰσονομίας, κατὰ παράβασιν κάθε συνυπογραφέντος ἐκ τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνήσεων ψηφίσματος τοῦ Ο.Η.Ε., κατὰ παράβασιν κάθε Φυσικοῦ Νόμου, νὰ παραμένουμε ὅλοι ἐν διώξει καὶ ἐν γενοκτονίᾳ …καστανάδες!!!

Ναὶ ῥέ, εἴμαστε ΟΛΟΙ καστανᾶδες!!!

Τί λέτε;
Θά κρατήσῃ γιά πολύ ἀκόμη αὐτό τό, πέραν κάθε λογικῆς καὶ ἤθους, Ὑβριστικό τέρας νά ὑπάρχῃ;

Φιλονόη

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply