Χέρι- χέρι Ῥωσσία καί Τουρκία;

Καί…
Ῥωσσία – Τουρκία, ἀδελφικὴ χαζαρομογγολικὴ συμμαχία!

πηγὴ

Μεγάλη πιθανότης συγκρούσεως μὲ τὴν Τουρκία, γιὰ τὶς ὑποστηριζόμενες ἐκ τῶν Η.Π.Α. Συριακὲς Δημοκρατικὲς Δυνάμεις.

πηγὴ

πηγὴ

Καί… φυσικά…
Ἕτοιμοι σιγὰ σιγὰ οἱ ἑβραιοαμερικανοὶ γιὰ κτυπήματα πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις…
(Μέση Ἀνατολή ἀλλά, βεβαίως καὶ Τουρκία-Αἰγαῖον/Κύπρο, ὅπως ὅλα κλίνουν σιγὰ σιγά…!)

πηγὴ

πηγὴ

Πῆρε τήν ἔγκριση, ἀλλά καί τήν ἀεροπορική κάλυψη τῆς Ῥωσσίας ὁ Ἐρντογάν, γιά νά ἐπέμβῃ στήν Συρία κατά τῶν Κούρδων;

 πηγὴ

πηγὴ

Ἀ.Ἑ.

(Visited 139 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Χέρι- χέρι Ῥωσσία καί Τουρκία;

  1. Μόνον ἀνόητος, ἀδαὴς καὶ ἀνιστόρητος εἶναι δυνατὸν νὰ σκεφθῆ ὅτι ἡ Ρωσία θὰ στραφῆ ἁπλῶς καὶ νὰ κοιτάξῃ τὴν Τουρκίαν, τώρα μάλιστα ὅπου αὐτὴ τελεῖ ὑπὸ διάλυσιν!
    Ἁπλῶς ἡ Ρωσία κάμει τὴν δουλειά της δουλεύουσα τὰ Μεμέτια κανονικῶς!

    • Ναί, ἀλλὰ παραλλήλως παίζει τὸ παιχνίδι ποὺ (τὴν ἔβαλαν νὰ) παίζῃ, παρασύροντας τὴν Τουρκία στὴν ἄβυσσο ταχύτερα καὶ πατώντας ταχύτερα στὴν Μεσόγειο.

Leave a Reply