Διῶκτης τῆς ζωοκλοπῆς τό ΕΑΜ;

Ἡ ὑποκρισία τῆς καταδιώξεως τῆς ζωοκλοπῆς ἀπὸ τὸ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ

Στὴν ἀριστερὴ ἰστοριογραφία γιὰ τὴν δράση τοῦ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στὴν Κατοχή, εἶναι μόνιμη ἡ ἀναφορὰ στὸ «κατόρθωμα» τῆς «καταδιώξεως καὶ ἐξαφανίσεως τῆς ζωοκλοπῆς». Φυσικά, δὲν ἀναφέρουν πὼς «ἀνεκάλυπταν» τοὺς ζωοκλέφτες (μὲ ῥουφιανιὰ συγχωριανῶν τους), οὔτε ποιὸς τοὺς «ἐδίκαζε» καὶ ποιὸς ἐφήρμοζε τὶς καταδίκες (εἰσαγγελεῖς, δικαστὲς καὶ ἀστυνόμοι ἦσαν οἱ καπετάνιοι τοῦ ΕΛΑΣ, ἐγκάθετοι ὀπαδοί τους κατηγοροῦσαν καί, φοβισμένοι, ἀναγκασμένοι θεατὲς παρατηροῦσαν μὲ φόβο γιὰ τὸ πότε θὰ ἔλθῃ ἡ σειρά τους).

Τὴν ἀρχὴ τὴν ἔκανε ὁ «ὑποστράτηγος» Ἄρης Βελουχιώτης στὶς 6 Ὀκτωβρίου 1942 στὸ Κρίκελλο Εὐρυτανίας, ὅταν ἐκάλεσε σὲ συγκέντρωση ὅλο τὸ χωριό, καὶ μεταξὺ ἄλλων «ἀνακοινώσεων» ἐρώτησε γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχουν κλέφτες στὸ χωριό. Μετὰ τὴν 3η ἣ 4η φορὰ ποὺ ἔκανε τὴν ἐρώτηση, κάποιος εἶπε «ναί, ὁ Δημήτρης Καρέτσης μὲ τὴν γυναῖκα του». Ὁ Ἄρης τοὺς ἐκάλεσε μπροστὰ καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς δέρνῃ ὁ ἴδιος μὲ τὸ καμουτσί του. Στὴν συνέχεια τοὺς παρέλαβαν ἄλλοι καὶ συνέχισαν νὰ τοὺς δέρνουν γιὰ 4-5 λεπτά, μέχρι ποὺ ἔπεσαν κάτω λιπόθυμοι καὶ καταματωμένοι. Ἄλλοι ποὺ ἐκατηγορήθησαν τὸ 1942-44 δὲν γλύτωσαν μόνον μὲ ξυλοδαρμό.

Καλά, λέω ἐγώ, νά κυνηγήσῃ τό ΕΑΜ/ΕΛΑΣ τοὺς ζωοκλέφτες, ἀλλά πῶς συμπεριφέροντο αὐτοί; Αὐτοί δέν ἐφήρμοζαν μέ τήν δύναμη τῶν ὅπλων καί τῆς τρομοκρατίας, ἀναγκαστική φορολογία, εἰδικά στούς κτηνοτρόφους τῶν περιοχῶν πού ἤλεγχαν; Γιὰ παράδειγμα…
Αὐτοί δέν πῆραν τά πάντα ἀπό τό Βαλτέτσι;
Αὐτοί δέν πῆραν ἀπό τό Βαλτέτσι τοὐλάχιστον 15.000 αἰγοπρόβατα, ὅλα τὰ μεγάλα ζῷα καὶ ὅ,τι μποροῦσε νὰ μεταφερθῇ ἀπό τά σπίτια τῶν κατοίκων;
Στὸ Κρίκελλο, ποὺ ἐτιμώρησε ἐκεῖνο τὸ ζευγάρι ὁ Ἄρης, μὲ 20-30 ἀντάρτες ζοῦσε γιὰ μῆνες εἰς βάρος τῶν κατοίκων, παραγγέλνοντας κατσίκια, κοτόπουλα, μέλι, γάλα, ἀλλὰ καὶ ὅ,τι ἄλλο τραβοῦσε ἡ ψυχή του.

Κατάλαβα, αὐτὰ δὲν ἦσαν κλοπή…
Αὐτὰ ἦσαν γιὰ τὸν ἀγῶνα!!

 

Μπουγᾶς Ἰωάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *