Δημοψηφίσματος ἐπετειακὲς σκέψεις

Ὁμολογῶ ὅτι στὶς 5 Ἰουλίου τοῦ 2015, δὲν ἐψήφισα στὸ Δημοψήφισμα..

Ὁ Λόγος εἶναι ὁ ἑξῆς:

Ὅτι κι ἐὰν ῥίχναμε στὴν κάλπη τοῦ Δημοψηφίσματος, τὸ ἀποτέλεσμα ἦτανε πάλι μέσα στὴν Εὐρώπη.
Οὐδέποτε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, Κατοχικὸς Πρωθυπουργὸς τοῦ 19%, εἶπε «Ἔξω ἀπ’ τὴν Εὐρώπη»!
Μιλοῦσε γιὰ μίαν Νέα Εὐρώπη καὶ μὲ δικές του προτάσεις, γιὰ τὸ ΟΧΙ, ποὺ ἤθελε.

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε τὸ ΟΧΙ ποὺ ἔκανε ΝΑΙ, δὲν τὸ ἄλλαξε στὸ ἐλάχιστον.
Ἁπλᾶ πῆρε αὐτὸ ποὺ ἤθελε.
Ἁπλᾶ ὁ Λαὸς (εἴτε περισσότερος εἴτε λιγότερος) δὲν κατάλαβε τὶ ἔλεγε ὁ Ἀλέξης καί, ἐνόμισε πὼς τὸ ΟΧΙ σημαίνει «Ἔξω ἀπ’ τὴν Εὐρώπη».

Τὸ ξανά-λέω ὅμως: Οὐδέποτε εἶπε κάτι τέτοιο ὁ Τσίπρας στὸ διάγγελμά του!!!

Ἐπίσης κάτι τελευταῖο, γιὰ τὸ ὅ,τι δὲν πῆγαν νὰ ψηφήσωῃ.
Δὲν ἢθελα, μὲ τὴν συμμετοχή μου, νὰ ἀναγνωρίσω τὸ ἐκλογικό τους σύστημα τοῦ Δημοψηφίσματος, ποὺ ἐδημιούργησαν, μὲ τὰ δικά τους ἐργαλεῖα, κάτι ποὺ δὲν εἶναι δημοκρατικό!!!

Παράδειγμα: Γιὰ νὰ θεωρηθῇ ἄκυρο τὸ Δημοψήφισμα, σύμφωνα μὲ τὸν παράνομο Νόμο τοῦ 2011, πρέπει νὰ ἔχῃ ποσοστὸ 60% ἀποχή!!!
60%;;;;
Πᾶμε καλά;
Τὸ σωστὸ εἶναι τὸ 50,1% κι ἄνω….

Ἦταν Δημοψήφισμα παρῳδία καὶ γελοῖο.
Ἁπλῶς σκότωσαν τὴν Δημοκρατία…

Σταματόπουλος Δημήτρης

(Visited 91 times, 1 visits today)
Leave a Reply