Ὥρα νὰ τελείωνουν μὲ τὴν Τουρκία…

Πάγο στὴν Τουρκία (καὶ κατ’ ἐπέκτασιν καὶ στὴν Ῥωσσία), ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη…

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Βομβαρδίσθε τὴν Τουρκία, ἐὰν θέλετε νὰ ὑποστηρίξετε τὸ Δίκαιον!!!

Τί κάθεσθε;;;;
Κηρῦξτε πόλεμο ἐδῶ καὶ τώρα στοὺς μογγόλους!!!

πηγὴ

Μετὰ τὴν Βόρειο Συρία (Κοῦρδους-Ἀμερικλανούς), ἡ Τουρκία ἐπετέθη καὶ στὸ Ἰράκ!!!

πηγὴ

Ποιά θά εἶναι ἡ ἀντίδρασις τῶν Ἀμερικλανῶν;

Οἱ Τοῦρκοι ἐπετέθησαν στὴν Βόρειο Συρία εἴπαμε (Κούρδους!).
(Μὲ τὶς εὐλογίες τῆς μογγολο-Ῥωσσίας!!!)

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Ἔρχονται μὴ ἀναμενόμενες καὶ προβλεπόμενες ἐξελίξεις…!!!

Ἀ.Ἑ.

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply