Φαντάροι-θύματα σὲ ἕνα …χρήσιμο πραξικόπημα!!!

Λοχίας ΤΘ Σπηλιωτόπουλος Ἠλίας ἐκ Τριπόλεως…

Ἔπεσε ἐμπρὸς ἀπὸ τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἐφεδρικοῦ, μέσα στὸ ἇρμα του, τὴν 15η Ἰουλίου τοῦ 1974.

Ἄλλος ἕνας «αἱμοβόρος πραξικοπηματίας», κατὰ τὴν γνώμη τοῦ ΑΚΕΛ, ποὺ ἄφησε τὴν ὄμορφη γῆ του στὴν Πελοπόννησο καὶ ἦλθε στὴν Κύπρο γιὰ νὰ κάνῃ …πραξικόπημα καὶ νὰ ἀφήσῃ ἐδῶ τὰ κόκκαλά του…

Τομάρια ΑΚΕΛικοί… Δὲν ἔχετε οὔτε ἱερὸ οὔτε ὅσιο…
Φανταράκι ποὺ ἔκανε τὴν θητεία του ἦταν…
Καὶ δὲν ἐπιτρέπατε νὰ τὸν διαβάσουν οὔτε οἱ παπάδες, στὸ «Κωνσταντίνου κι Ἑλένης»…

(Ἢμουν πρὸ ὀλίγου μὲ τὸν ἀνεψιό του… Σπηλιωτόπουλος Ἠλίας κι αὐτός…!!!)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 90 times, 1 visits today)
Leave a Reply