Φαντάροι-θύματα σὲ ἕνα …χρήσιμο πραξικόπημα!!! (β)

Λοχίας ΚΔ Κυνηγόπουλος Νικόλας ἐκ Κύπρου.
Ἔπεσε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Πραξικοπήματος τὴν 15η Ἰουλίου τοῦ 1974.

Ἄλλος ἕνας «αἱμοβόρος πραξικοπηματίας» (κατὰ τὴν γνώμη τοῦ ΑΚΕΛ), ποὺ «ἐθυσίασε τὸ μέλλον του» γιὰ νὰ κάνῃ Πραξικόπημα…

Τομάρια ΑΚΕΛικοί… Δὲν ἔχετε οὔτε ἱερὸν οὔτε κι ὅσιον…
Φανταράκι κι αὐτό, ποὺ ἔκανε τὴν θητεία του, ἦταν…
Καί, ἐπὶ πλέον, ἀπολύετο τὴν 15η Ἰουλίου τοῦ 1974…!!!
Οὐδέποτε ἔλαβε ἀπολυτήριο…

Καί, φυσικά, δὲν ἐπιτρέπατε νὰ τὸν διαβάσουν οὔτε οἱ παπάδες στὸ «Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης»…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

 

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply