Ὑπάρχουν καὶ ΜΚΟ τοῦ …προσηλυτισμοῦ!!!

Ἡ δράσις τῶν «ἀλληλεγγύων» τῶν Μ.Κ.Ο. δὲν περιορίζεται μόνον στὴν στήριξη προσφύγων καὶ μεταναστῶν.
Ἀναπτύσσει καὶ τὸν προσυλιτισμό.

πηγὴ

Καὶ κοστίζει 6.000.000 εὐρῶ, τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Ἕλλην δὲν ἔχει νὰ φάῃ…

Φουστέρης Γιάννης

 

(Visited 122 times, 1 visits today)
Leave a Reply