Θὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα νὰ λογοδοτήσῃ κι ὁ Τόνυ Μπλέρ…

Ὁ Τζέρεμυ Κόρμυν ἐδήλωσε ὅτι σέβεται τὴν ἀπόφαση τοῦ Βρετανικοῦ λαοῦ στὸ δημοψήφισμα καὶ δὲν πρόκειται νὰ παραμείνῃ στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, ἀκόμη κι ἐὰν γίνῃ πρωθυπουργός.

dailymail.co.uk

Ἄλλη μία σβουρικτὴ φάπα στὸν κύριο Τόνυ Μπλέρ, ποὺ ἐπρότεινε πραξικόπημα ἐνάντια στὴν ἀπόφαση τῶν Βρεταννῶν γιὰ τὸ Brexit καὶ ὀνειρεύεται ἐπιστροφὴ στὶς ἐποχὲς τῶν ἐργολαβιῶν, τῶν ἁρπαχτῶν ἀπὸ τὶς ἐταιρείες πολέμου.

Ὁ Τόνυ Μπλὲρ ἔπρεπε ἤδη νὰ ἦταν στὴν φυλακὴ γιὰ ἐγκλήματα πολέμου.
Κρατᾶ αἷμα στὰ χέρια του, ἀπὸ τοὺς βομβαρδισμοὺς τῶν ἀθῴων στὸ Ἰρὰκ καὶ τὴν Γιουγκοσλαυΐα.
Θὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα νὰ λογοδοτήσῃ σύντομα ὁ ἐγκληματίας αὐτός, ποὺ ἐβομβάρδιζε ἄλλους λαοὺς καὶ ποὺ δὲν σέβεται οὔτε τὴν ἀπόφαση τοῦ Βρεταννικοῦ λαοῦ.

Βέργος Κωνσταντῖνος

(Visited 74 times, 1 visits today)
Leave a Reply