Διαφορετικῶν …«θεῶν παιδιά»!!!

Ὅταν δουλεύῃς 72 ὦρες τὴν ἑβδομάδα, ἐκ τῶν ὁποίων τὶς μισὲς βράδυ, ἀλλὰ καὶ τὰ Σαββατοκύριακα μὰ καὶ χωρὶς ὑπερωρίες, καθὼς φυσικὰ καὶ μὲ τὴν ἀνασφάλεια τοῦ προσκαίρου…
…γιὰ νὰ πληρωθῇς τὸ ἴδιο μὲ ὑπαλλήλους τοῦ Δημοσίου, ποὺ δουλεύουν 40 ὦρες τὴν ἑβδομάδα, νοιώθεις, γιὰ ἄλλην μία φορὰ μαλάκας…

Καὶ μὴν ἀκούσω τὸ ὁ,τιδήποτε περὶ κοινωνικοῦ αὐτοματισμοῦ καὶ λογικῆς τοῦ: «νὰ πεθάνῃ ἡ κατσίκα τοῦ γείτονα», γιατὶ μπούχτησα…

Ἐγὼ ἁπλᾶ λέω ὅτι γιὰ τὶς ἴδιες ὦρες ἐργασίας, στὸ ἴδιο ἢ σὲ παρεμφερές ἀντικείμενο, πρέπει νὰ πληρωνόμαστε τὸ ἴδιο, νὰ συνταξιοδοτούμεθα στὸ ἴδιο ὄριο ἡλικίας καὶ νὰ παίρνουμε τὴν ἴδια σύνταξη…
Ἁπλᾶ καὶ καθαρά.

Δὲν γίνεται νὰ  ἰσχύῃ ἡ παροιμία, ποὺ λὲν στὸ χωριό μου: «Τὸ ἕνα παιδὶ καλὸ παιδί, τ’ ἄλλο γαμῶ τὴν μάνα του…»…!!!

Παπανικολάου Σωτήρης
καὶ εἰκόνα

(Visited 88 times, 1 visits today)
Leave a Reply