Βιβλία τουρκικὰ στὰ Ἑλληνικὰ Σχολεία τῆς Θρᾴκης

Ἔφθασαν τὰ βιβλία ἀπὸ τὴν Τουρκία
γιὰ τὴν Σχολικὴ Χρονιὰ 2017-2018….

Βιβλία γιὰ τὰ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα τῆς Θρᾴκης!
Τὴν παραμονὴ τῆς μαύρης ἐπετείου τοῦ Ἀττίλα…

Πανορμίτης Σπανὸς

 

(Visited 104 times, 1 visits today)
Leave a Reply