Δανία, ἠλεκτρικὰ αὐτοκίνητα καὶ μπόλικη …κονόμα!!!

ΤESLA CARS:

«Στὴν ὑγεία τοῦ (δύο φορές) συναινετικοῦ πτωχο-μαλάκ@»…!!!

(«….In fact, a 2015 study found, the richest 20% of Americans received 90% of hundreds of millions in taxpayer EV subsidies….»)

Κάθε «μαλάκ@ς φορολογούμενος» τῆς Δανίας, συνεισέφερε τὸν ὀβολόν του, ὡστὲ 200.000 «ἐξυπνάκηδες» συμπατριῶτες του νὰ ἀγοράσουν ἀμερικανικὸ ἠλεκτρικὸ αὐτοκίνητο, ἐπιδοτούμενο μὲ 7,5 χιλιάρικα ἀπὸ τὸ κράτος.

Μέχρι που τὸ ἰδιο τὸ κράτος εῖπε: «Ἀρκετά!» καὶ σταμάτησε αὐτὲς τὶς ἐπιδοτήσεις.

Τώρα, πλησιάζει ἡ στιγμὴ ποὺ κάθε ἕνα ἠλεκτροκινούμενος «Δανὸς ἐξυπνάκιας» θὰ κριθῇ γιὰ τὸ πόσο ἔξυπνος ὴ κορόιδο εἶναι: «Ἡ κατάργησις τῶν ἐπιδοτήσεων θὰ αὐξήσῃ ἀναπόφευκτα τὶς τιμὲς τῶν καινούργιων Tesla – ἄρα καὶ τῶν μεταχειρισμένων.

Ὅσοι σπεύσουν νὰ τὰ ξεφορτωθοῦν ἐγκαίρως, θὰ ἔχου βρῇ τὸν ἐπόμενον μαλάκ@ (ποὺ ἤδη εἶχε φορολογηθῇ γιὰ νὰ ἀγοράσῃ κάποιος ἕνα ἐπιδοτούμενον, καινούργιο Tesla) ποὺ θὰ κληθῇ νὰ ἀκριβοπληρώσῃ, ἐπιπροσθέτως, καὶ τὸν «μουντζούρη ποὺ τοῦ ἔμεινε στὸ χέρι»:
Ποὺ δὲν εἶναι ἀλλο ἀπὸ τὸ ὑπέρογκο κόστος τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν μπαταριῶν.

Τώρα ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς Μεγάλης Κονόμας, γιὰ τὴν Tesla, καθὼς τὸ κέρδος ἀπὸ τὶς μπαταρίες ἀντικαταστάσεως εἶναι σημαντικὰ μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ κέρδος πωλήσεως ἐνὸς καινούργιου αὐτοκινήτου.

Κοντολογίς, «δύο φορές, ὁ ἴδιος μαλάκ@ς, θὰ ἔχῃ σώσῃ τὸν πλανήτη!».

Εἰλικρινά, νοιώθουμε εὐγνώμονες...

Χοϊδᾶς Διονύσιος

What is the life expectancy of batteries, compared to engines in gasoline-powered cars? Two or three times shorter? What does it cost to replace battery packs compared to engines? Two to three times as much? What is the true overall cost of owning an EV? Four to six times higher than a gasoline car? How will we dispose of or recycle millions or billions of batteries and their dangerous, toxic components?

………..

In recent months, Tesla sales plunged to nearly zero in Hong Kong and Denmark, as huge government subsidies were eliminated. Now Tesla’s U.S. subsidies face extinction. Once its cumulative sales since 2009 reach 200,000 vehicles in the next few months, federal tax rebates will plunge from $7,500 per car to zero over an 18-month period. The same thing will happen to other EV companies that reach 200,000.

Subsidies clearly drive sales for EVs, which are often double the cost of comparable gasoline-powered vehicles. Free charging stations, and access to HOV lanes for plug-ins with only the driver, further sweeten the deal. For those who can afford the entry fee, the ride is smooth indeed.

In fact, a 2015 study found, the richest 20% of Americans received 90% of hundreds of millions in taxpayer EV subsidies.

wattsupwiththat.com

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply