Φοβόμαστε κι ἐμεῖς τόν Τοῦρκο;

Ὁ φίλος μου Νῖκος Βράκας μοῦ ἔστειλε αὐτὲς τὶς σελίδες, μὲ τὸ ἐξῆς μήνυμα:

Ἔχει δίκιο ποὺ λὲς ὅτι οἱ ἡγεσίες μας ἔχουν κάνῃ νὰ φοβόμαστε τὸν Τοῦρκο.

Ἐὰν διαβάσῃς αὐτὸ ποὺ σοῦ ἔστειλα, θὰ δῇς ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἔκαναν τὸν τσᾶμπα μάγκα ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπῆρχε Ἕλλην ὁπλαρχηγός!!!

Δικαιώνεσαι ἀπὸ τὸν Διονύσιο Κόκκινο!!!

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply