Ἴστρος, ἡ Ἀμφίπολις τοῦ Πόντου

 Από μια τραγική αρχαιολογία, λίγα πράγματα είναι γνωστά για τον Ίστρο του Πόντου. Κάποια άλλα δεν είναι γνωστά. Ηγέτιδα πόλη στην Πεντάπολη του Πόντου (Ίστρος, Τόμις, Κάλλατις, Τύρα, Διονυσόπολις), ευρίσκονταν στις εκβολές του Δούναβη ποταμού, του οποίου το πρότερο όνομα ήταν Ίστρος. Η Ίστρος ήταν κατά κάποιον τρόπο η ιερή πόλη όλης της περιοχής και αναβαθμίσθηκε στο μέγιστο από τα Ελληνιστικά χρόνια και μετά.

Οι Τημενίδες ίδρυσαν ιερό εκεί, αντίστοιχο με αυτό στην Αμφίπολι. Αυτό προκύπτει από τα ιερά μονογράμματα (εικόνα), που σε Ίστρο και Αμφίπολι είναι κοινά. Αυτό τακτοποιεί και την χρονολόγηση αυτών των νομισμάτων, που τοποθετούνται αόριστα στα τέλη 4ου και 3ος π. Χ. αιώνες. Η ακριβής χρονολόγηση είναι 348 – 320 π. Χ.

Ο δυϊσμός του χθονίου και του επουρανίου εκεί, εκφράζονταν με τα αντίθετα κεφάλια (επάνω, κάτω). Ο προσωποποιημένος Ήλιος και το τρίβηλο με την συμβολική παρουσία του φιδιού στην κεντρική είσοδο, παραπέμπουν στο μνημείο της Αμφιπόλεως. Το ίδιο κάνει βέβαια και η πηγή φωτός (φάρος), που στέκει πίσω από τον θεοποιημένο Δούναβη. Αυτός λατρεύετο οπωσδήποτε μέσα στο Καβείριο, όπως ακριβώς και ο θεός Στρυμόνας, στο παράλληλο ιερό της Αμφιπόλεως.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 72 times, 2 visits today)
Leave a Reply