Ὑποστηρίζουν κάποιοι …Ἕλληνες σήμερα τήν ἐπανένωσιν τῆς Κύπρου;

Ξεδιάλυναν ὅλα γιὰ τὴν  UNITE#CYPRUS#NOW:

Ἡ κίνησις ἱδρύθη στὴν Κωνσταντινούπολη.
Ἱδρυτής της φαίνεται μία συνεργάτις τοῦ Μεχμὲτ Ἀλῆ Ταλαᾶτ.
Ἡ πλειοψηφία τῶν μελῶν της εἶναι Τοῦρκοι ἢ Τουρκογενεῖς.
Ἑλληνόφωνα μέλη της κυρίως λαμόγια ἢ παραδόπιστοι!!!

***

Ἔμ… πῶς νά μήν ἐνοχλοῦν οἱ ἐκδηλώσεις Μνήμης γιά τούς Ἐθνικούς μας Ἥρωες Ἰσαάκ καί Σολωμοῦ;

Φταίω νά πῶ τώρα ἐγώ τό ῥηθέν ὑπό τοῦ Ἐθνάρχου μας Θεοδώρου Κολοκοτρώνη: «Φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους!!!»;;;;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 97 times, 1 visits today)
Leave a Reply