Φάλαγγες τουρκικῶν ἁρμάτων στὴν Κύπρο…

Τουρκικὴ φάλαγγα τεθωρακισμένων.
Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς δίκην, τροχονόμου, κάνει σήματα στὰ ἐπόμενα ὀχήματα…

Φάλαγγες τουρκικῶν ἁρμάτων στὴν Κύπρο...

Ὁ ἴδιος ὁ στρατηγὸς Ντεμιρὲλ σὲ μία ἀποστροφή, στὸ βιβλίο/αὐτοβιογραφία του (Ἐ. Τουρσᾶλπ) δηλώνει ὅτι στὶς πρῶτες ἡμέρες εἶχαν σοβαρὸ πρόβλημα μὲ τὸ ὑλικὸ καὶ δῆ μὲ τὶς διαβιβάσεις.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply