Ὑπόθεσις διασφαλίσεως αὐστριακῶν συνόρων

Θυμᾶστε τό 2015 τούς ἀφελεῖς Αὐστριακούς πού πήγαιναν ἐν πομπῇ μέ τά αὐτοκίνητά τους, στὰ σύνορα τῆς κακιᾶς Οὐγγαρίας, γιά νά πάρουν τούς κατατρεγμένους καί νά τούς μεταφέρουν στήν φιλόξενο Βιέννη;;

Πᾶν αὐτά, πέρασαν.
Στὶς 16 Αὐγούστου τὸ ῥαδιόφωνο εἶπε ὅτι ἡ ἀστυνομία δὲν ἐπαρκεῖ καὶ ἡ Αὐστρία ἐνισχύει πλέον μὲ κανονικὸ στρατὸ τὰ σύνορά της μὲ τὴν Ἰταλία στὸ Μπρένερο.

Ἑκατοντάδες Ἀφρικανοὶ προσπαθοῦν νὰ περάσουν κάθε ἡμέρα, μὲ τελικὸ προορισμὸ τὴν Γερμανία. Ξέρουν πολὺ καλὰ ὅλοι αὐτοὶ ὅτι ἅπαξ καὶ μποῦν, μὲ τὸ τελείως ἀκατάλληλο νομικὸ σύστημα χειρισμοῦ τους, ποὺ φτιαχθηκε σὲ ἄλλες ἐποχές, ὑπὸ ἄλλες συνθῆκες, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ ἄλλες ἀνάγκες, δὲν τοὺς κουνᾶ ἀπὸ ἐκεῖ κάποιος.
Μένουν ἐπ’ ἀόριστον μὲ δική τους ἀπόφαση καὶ τοὺς χρωστᾶμε ὕπνο, φαΐ καὶ χαρτζιλίκι. Καὶ τὰ καράβια τῶν ἀνεξελέγκτων ΜΚΟ μὲ τὰ πληρώματα τῶν χομπιστῶν ἀνθρωπιστῶν πηγαινοέρχονται σὰν ταξὶ καὶ φέρνουν κι ἄλλους ἀπὸ τὴν Λιβύη.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

εἰκόνα

(Visited 89 times, 1 visits today)
Leave a Reply