Ἰδανικὸ Καβείριο

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΒΕΙΡΙΟ

Στο πιο απομονωμένο σημείο της πόλεως ή κάπου έξω από αυτήν, υπήρχε ο χώρος λατρείας των Καβειρίων μυστηρίων. Σαν παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε το Καβείριο των Δελφών (εικόνα). Είναι αυτό που η αρχαιολογία ονομάζει γυμνάσιο. Η απομόνωση στα δεκάδες παραδείγματα Καβειρίων που έχουμε, εξασφαλίζετο με συγκεκριμένους τρόπους.

Στο υψηλότερο σημείο μιας ακροπόλεως (ΑΝΑΖΑΡΒΟΣ), στο υψηλότερο σημείο λόφου επάνω από την πόλη (ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΣΑΓΑΛΑΣΣΟΣ), σε ανεξάρτητο λόφο που δεσπόζει της πόλεως (ΦΙΛΙΠΠΟΙ), σε απόσταση από την πόλη (ΛΗΜΝΟΣ), με περίβολο (ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ, ΠΕΡΓΑΜΟΣ) και με τοίχο προστασίας (ΔΕΛΦΟΙ), συνήθως από την μια πλευρά, όπως στο παράδειγμά μας.

 

Στους Δελφούς, η μορφολογία του εδάφους επιτρέπει να είναι το Καβείριο χαμηλότερα από το επίπεδο της πόλεως. Στο πλάτωμα που ευρίσκεται, από τις τρις πλευρές είναι απόκρημνο. Η βατή πλευρά, προστατεύεται από τον τοίχο. Δεν λείπει από κάποιο Καβείριο η κυκλική δεξαμενή μυήσεως και είναι η ισχυρότερη ένδειξη για την ύπαρξη Καβειρίου.

Όλα τα Καβείρια έχουν από κάτω σπηλαίωση. Αλλού το σπήλαιο είναι ορατό (ΛΗΜΝΟΣ, ΔΕΛΦΟΙ, ΣΤΑΓΙΡΑ κ.α.) και αλλού αόρατο (ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ κ.α.). Χαρακτηριστικό επίσης των Καβειρίων, ήταν το καμπαναριό των εκκλησιών σήμερα, που αντί για ήχο, τότε εξέπεμπε φως!!! Σε όλες τις περιπτώσεις, μόνον οι βάσεις των «φάρων» σώζονται σήμερα (ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ, ΑΛΙΜΟΣ, ΚΥΘΝΟΣ κ. α.).

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 70 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἰδανικὸ Καβείριο

Leave a Reply