Ξεκινᾶ ὁ Πόλεμος τοῦ Νεροῦ

Τὴν δεκαετία τοῦ ’90 ἡ κυβέρνηση τῆς Βολιβας ἰδιωτικοποίησε τὸ νερό, ἀφοῦ εἶχε ὑπογράψῃ συμφωνίες μὲ τὴν Παγκόσμια Τράπεζα. Μόνον μία ἑταιρεία ἔθεσε ὑποψηφιότητα τιὰ τὴν ἀγορὰ ἀλλὰ καὶ ἂλλες νὰ ἔβαζαν πάλι τὸ ἰδιο ἀποτέλεσμα θὰ εἶχε.

Οἱ τιμὲς αὐξήθηκαν καὶ ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ δὲν μποροῦσε νὰ πληρώσῃ, μὲ ἀποτέλεσμα ἐξαθλίωση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

Ἀγανακτισμένοι οἱ ἰθαγενεῖς κάτοικοι βγῆκαν στοὺς δρόμους. Κάπως ἔτσι ξεκίνησε ἡ ἐπανάστασις τοῦ νεροῦ!

Χιλιάδες κόσμος στοὺς δρόμους, ἡ κυβέρνηση ἐκήρυξε «κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης» μὰ οὐτε ἕνα «δυτικό» Μέσο Ἐνημερώσεως ἔδειξε τὰ γεγονότα.

 

Ἡ κυβέρνησις (χωρίς) Τσίπα & ΣΙΑ ὑπέγραψε τὴν ἰδιωτικοποίηση τοῦ νεροὺ στὴν χώρα μας.

Στὶς 7-9 Σεπτεμβρίου ἔρχεται ὁ Μακρὸν γιὰ «συζητήσεις» ἐπενδύσεων ἐνεργείας, Νεροῦ…

Ἀσχοληθεῖτε ἐσεῖς μὲ ἐξωγηΐνους, ἀριστερούς-δεξιούς,φασίστες-ἀντιφασίστες, survivor, selfies, κόμματα καὶ ἀποκόμματα, ΟΣΦΠ-ΠΑΟ, χονδροὺς λιγνούς…

Χαρούλα Χαλκιᾶ

(Visited 225 times, 1 visits today)
Leave a Reply