Φιλοξενία εὐρωπαϊκὴ ἀλλὰ σὲ …μὴ Εὐρωπαίους!!!

«Ὅπως καὶ νὰ ἔχῃ, ἕνα μικρὸ τέτοιο σκίτσο ἴσως νὰ ἀναδεικνύῃ τὸ ζήτημα τοῦ ποιὸς εἶναι εὐπρόσδεκτος καὶ ποιὸς ὄχι, γιὰ τὴν πολιτικὴ τάξη τοὐλάχιστον. 

Ἀπεικονίζει μίαν δύο ἀλήθειες γιὰ τὴν Εὐρώπη, μίαν ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρη καὶ θέμα ἐντόνων συζητήσεων, ἡ ἄλλη ἐντελῶς ἀγνοημένη καὶ ἀθέατος – ἀλλὰ καὶ οἱ δύο, πιστεύω, ὅτι εἶναι τὸ ἴδιο διχαστικὲς καὶ τὸ ἴδιο παρανοϊκές.

Διότι εἶναι τρέλλα νὰ προσκληθοῦν δεκάδες ἑκατομμύρια Συρίων προσφύγων στὴν Εὐρώπη, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ πολὺ περισσότερες δεκάδες ἑκατομμυρία γηγενῶν Ἑυρωπαίων ἐξορίζονται «ἔξω»…

Τὸ ἀποτέλεσμα καὶ τῶν δύο, εἶναι κοινωνικὰ καὶ πολιτισμικὰ καταστροφικό.»

Frank Davis

(Visited 128 times, 1 visits today)
Leave a Reply