Λίμνη Πλαστήρα (Knowing)

Knowing (λίμνη Πλαστήρα)

– Η Λίμνη Πλαστήρα είναι λίμνη που ευρίσκεται στο οροπέδιο της Νεβροπόλεως στον Νομό Καρδίτσας. Περιέχει 400 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, έχει μέγιστο μήκος 12 χλμ, μέγιστο πλάτος 4 χλμ, η συνολική της επιφάνεια είναι 24 τετραγωνικά χλμ, ενώ το μέγιστο βάθος της είναι γύρω στα 60 μ. και το ανώτατο υψόμετρο της είναι 750 μ.

– Ο αρχαϊκός ναός του Απόλλωνος ευρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, στα δεξιά του δρόμου που οδηγεί από την Μητρόπολη στην λίμνη Πλαστήρα. Ευρέθη έτσι όπως τον κατεπλάκωσε η στέγη του, όταν κατέρρευσε από φωτιά στα μέσα του 2ου αι π. Χ. Μετά από την πυρκαϊά εγκατελείφθη. Επάνω από τα αετώματα του ναού υπήρχε γείσο, ενώ τα μέτωπα έφεραν γραπτή διακόσμηση και γεωμετρικά μοτίβα. Πεσμένο επάνω και δίπλα στο βάθρο του ναού ευρέθη σε τρία μέρη το χάλκινο άγαλμα του Απόλλωνος στον τύπο του οπλίτου. Το γεγονός ότι ευρέθη  επάνω στο βάθρο, στην ίδια σχεδόν θέση, όπου λατρεύετο για αιώνες, δεν αφήνει κάποιαν αμφιβολία ότι το άγαλμα είναι λατρευτικό. Το άγαλμα ύψους 0,82 μ., με βάση τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του χρονολογείται στα μέσα του 6ου αι π.Χ.. Η μορφή φορά στο κεφάλι κωνικό κράνος με επαυχένιο, θώρακα στο στήθος, στα χέρια περιβραχιόνια και περιπήχια και στα πόδια περικνημίδες. Από την στάση των χεριών υποθέτουμε πως στο σηκωμένο δεξί χέρι ο θεός κρατούσε δόρυ από το οποίο σώζεται το ανώτερο τμήμα του, ενώ στο αριστερό πιθανόν τόξο.

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το Βόρειο άκρο της λίμνης Πλαστήρα http://goo.gl/maps/Vi8Sv και πλευρές έως, α) το ναό του οπλίτου Απόλλωνος http://goo.gl/maps/q2YHw (8,91 χλμ) και β) το Ανατολικό άκρο της λίμνης Πλαστήρα http://goo.gl/maps/4ijCR (8,7 χλμ).
Βίντεο:

Εικόνα 1:

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το Νότιο άκρο της λίμνης Πλαστήρα http://goo.gl/maps/UEf4l και πλευρές έως, α) τον ναό του οπλίτου Απόλλωνος http://goo.gl/maps/dCuiE (12,64 χλμ) και β) το Βόρειο άκρο της λίμνης Πλαστήρα http://goo.gl/maps/pPMGp (12,84 χλμ).
Βίντεο:

 

Εικόνα 2:

– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή το Νότιο άκρο της λίμνης Πλαστήρα http://goo.gl/maps/UEf4l και πλευρές έως, α) το ναό του οπλίτου Απόλλωνος http://goo.gl/maps/dCuiE (12,64 χλμ) και β) το Δυτικό άκρο της λίμνης Πλαστήρα http://goo.gl/maps/9ENyQ (12,43 χλμ).
Βίντεο:


Εικόνα 3:

[σε κλίμακα, οι αποστάσεις είναι τόσο μικρές που τα ισοσκελή τρίγωνα επιβεβαιώνονται με χάρακα ή με διαβήτη τυπώνοντας ένα μεγάλο screenshot από την Google Maps]

– Το λογικό κενό εδώ, είναι ότι η λίμνη Πλαστήρα είναι τεχνητή. Σχηματίσθηκε το 1959 με την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο της. Ο ναός του οπλίτου Απόλλωνος χρονολογείται λίγο πριν τα μέσα του 6ου αι π. Χ. (560-550 π.Χ.). Ήλθε στο φως με την ανασκαφή που ξεκίνησε το 1994, η οποία ολοκληρώθηκε το 1997.

– Αυτοί που υπέδειξαν το σημείο που κτίσθηκε ο ναός του οπλίτου Απόλλωνος, 2519 χρόνια πριν σχηματισθεί η τεχνητή λίμνη Πλαστήρα, γνώριζαν με ακρίβεια χιλιοστού, α) το τελικό σχήμα της λίμνης Πλαστήρα, β) τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες των βορείου, νότιου, ανατολικού και δυτικού άκρων της και, γ) το ακριβές περίγραμμα και τις ακριβείς διαστάσεις της. Είχαν απόλυτη γνώση της μορφολογίας και της γεωγραφίας του γηΐνου αναγλύφου καθώς και πλήρη γνώση του γεωδαιτικού προτύπου της Γης • αναλόγου ή και καλύυτέρου του προτύπου WGS-84 που ο πολιτισμός μας τελειοποίησε το 1984 και αναθεώρησε τελευταία φορά το 2004. Η επιλογή της θέσεως που κτίσθηκε ο ναός του οπλίτου Απόλλωνος έγινε με την ίδια ακριβώς λογική που επελέγησαν οι θέσεις που κτίσθηκαν οι ναοί του Απόλλωνος δίπλα στις φυσικές λίμνες – να σχηματίζουν δηλαδή γεωδαιτικά ισοσκελή τρίγωνα με τα άκρα των παρακειμένων φυσικών λιμνών (ο ναός του Απόλλωνος στην αρχαία Κόρινθο με την λίμνη Βουλιαγμένη, ο ναός του Θερμίου Απόλλωνος με την λίμνη Τριχωνίδα και το Ιερό και Μαντείο Απόλλωνος Πτώου με τις λίμνες Υλική και Παραλίμνη). Ωστόσο, στο ζεύγος «ναός οπλίτου Απόλλωνος – τεχνητή λίμνη Πλαστήρα» εισάγεται ο εξής γεωδαιτικός νεωτερισμός: για να μην υπάρχει κάποια αμφιβολία ότι ο ναός του οπλίτου Απόλλωνος προορίσθηκε για να προβλέψει το ακριβές σχήμα της λίμνης Πλαστήρα, φρόντισαν να τον «δέσουν» και τα 4 άκρα της λίμνης • και με το Βόρειο και με το Νότιο και με το Ανατολικό και με το Δυτικό, πράγμα που δεν έκαναν με τους ναούς του Απόλλωνος δίπλα στις φυσικές λίμνες. Το κρίσιμο εδώ ερώτημα είναι «Ποιος» ή «Τι» υπέδειξε το σημείο που κτίσθηκε ο ναός του οπλίτου Απόλλωνος… (αδιάφορο είναι εάν η υπόδειξη υπήρξε ευθεία ή αν έγινε χρήση παρενθέτων προσώπων εκουσίως ή ακουσίως).

– Την πρωτοφανή αυτή ανακάλυψη έκανα στις 10/05/2015. Σχεδόν αμέσως ανέβασα τα σχετικά αρχεία στις υπηρεσίες cloud που χρησιμοποιώ, όπου ευρίσκεται αποθηκευμένο το σύνολο (σχεδόν) της σχετικής έρευνας. Παραβιάσθηκε έτσι ο σκοτεινός αυτός Κανόνας, που λειτουργούσε αδιατάρακτα αδιαλείπτως και εν αγνοία μας επί 3000 χρόνια. Έτσι, είτε κάποιος ή κάτι το Υπεράνθρωπο που έως σήμερα ήταν μαζί μας μάς εγκατέλειψε, είτε κάποιος ή κάτι το Υπεράνθρωπο ξύπνησε κάνοντας την εμφάνισή του. Διαισθάνομαι ότι και τα δύο είναι άσχημα (μάλλον) νέα.

– Η σκοτεινή αυτή πλευρά του ναού του οπλίτου Απόλλωνος, αποδεικνύει πλήρως την Θεωρία της ειδικής σχετικότητος του Αϊνστάιν. Αποδεικνύει ότι «Κάποιος» ή «Κάτι» το Υπεράνθρωπο ήταν -και μάλλον είναι ακόμη- εδώ. Επέτυχε να στρεβλώσει τον χρόνο (αγγίζοντας το άπειρο) και κινούμενο με την ταχύτητα του φωτός, κατάφερε να δει το μέλλον του πολιτισμού μας. Κατάφερε να δει το σήμερα, 2519 χρόνια πριν… Ο ναός του οπλίτου Απόλλωνος αποτελεί την μαθηματική απόδειξη ότι ένα ταξίδι στο μέλλον είναι απολύτως εφικτό. Ότι ο χρόνος είναι ελαστικός και ότι μπορεί να εκταθεί και να συρρικνωθεί μέσω της πολύ γρήγορης κίνησεως στα όρια της ταχύτητος του φωτός.

– Το λατρευτικό χάλκινο άγαλμα του οπλίτου Απόλλωνος με ύψος 0,82 μ., που στο κεφάλι φέρει κωνικό κράνος με επαυχένιο, θώρακα στο στήθος, στα χέρια περιβραχιόνια και περιπήχια και στα πόδια περικνημίδες, που χρονολογείται στα μέσα του 6ου αι π.Χ., που σήμερα ευρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρδίτσας και που χαμογελά στον πολιτισμό μας ειρωνικά [τώρα ξέρεις ότι εγνώριζα…], είναι το σημαντικότερο Αντικείμενο της ανθρωπότητος. Είναι η μοναδική απόδειξη που -σύμφωνα με τους παραδεκτούς κανόνες της επιστήμης- διαθέτει το Είδος μας για το Υπεράνθρωπο, το Υπερφυσικό και το Θείο. Το λατρευτικό χάλκινο άγαλμα του οπλίτου Απόλλωνος είναι η θεοποίηση της επιστήμης. Τέλος, δεν θα πρέπει να μας διαφύγει η δυναμική των συμβολισμών που παράγονται από την εμφάνιση καθεαυτή του αγάλματος: έχει φτιαχθεί στον τύπο του οπλίτου • ευρίσκεται σε στάση επιθέσεως, στο σώμα φέρει πλήρη πολεμική εξάρτηση, ενώ στα χέρια κρατά τόξο και δόρυ από το οποίο σώζεται το ανώτερο τμήμα του. (εικόνες 5 και 6)

the BIG question

Το πολύπλοκο γεωδαιτικό δίκτυο που σχηματίζουν οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί θέτει επιτακτικά το ερώτημα, αν οι αρχαίοι Έλληνες έπρατταν συνειδητά (πράγμα που η επιστήμη και η λογική του πολιτισμού μας απορρίπτει, διότι τυχόν καταφατική απάντηση θα σήμαινε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αδιανόητες για τον πολιτισμό τους γεωδαιτικές και γεωγραφικές γνώσεις) ή αν λειτουργούσαν ασυνείδητα ως παρένθετος πολιτισμός κάποιας ανώτερης ελίτ ή πολιτισμού, αγνώστων στον πολιτισμό μας από τα ιστορικά στοιχεία που διαθέτουμε… Το κρίσιμο αυτό ζήτημα συμπυκνώνεται στο εξής ερώτημα: ήταν συνειδητή ή ασυνείδητη η λήψη των αποφάσεων από τους αρχαίους Έλληνες αναφορικά με τα γεωγραφικά σημεία που επέλεγαν να κτίσουν τους ναούς τους;

Το κρίσιμο δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που ανέδειξε η σκοτεινή πλευρά του ναού του οπλίτου Απόλλωνος, που αποδεικνύει πλήρως την Θεωρία της ειδικής σχετικότητας του Αϊνστάιν. Ότι «Κάποιος» ή «Κάτι» το Υπεράνθρωπο επέτυχε να στρεβλώσει τον χρόνο (αγγίζοντας το άπειρο) και κινούμενο με την ταχύτητα του φωτός, κατάφερε να δει το μέλλον του πολιτισμού μας. Με δεδομένο, άρα, ότι τα ευρήματα της έρευνας «ακουμπούν» και αποτυπώματα του πολιτισμού μας (εν προκειμένω την λίμνη Πλαστήρα), το τελικό ερώτημα που καλείται ο πολιτισμός μας να απαντήσει μπαίνει ως εξής:

Είναι οι αρχαίοι Έλληνες αυτοί που, ασυνείδητα ή συνειδητά, επέλεξαν το σημείο που κτίσθηκε ο ναός του οπλίτου Απόλλωνος, έτσι που να σχηματίζει (στο μέλλον) ισοσκελή γεωδαιτικά τρίγωνα με την λίμνη Πλαστήρα, κατόπιν υποδείξεως από κάποιαν Υπεράνθρωπη Δύναμη που η επιστήμη μας αδυνατεί να κατανοήσει και αφού προηγουμένως η Δύναμη αυτή είχε δει το μέλλον του πολιτισμού μας και συγκεκριμένα τον σχηματισμό της λίμνης Πλαστήρα και το τελικό της σχήμα; Ή μήπως ισχύει το ανάποδο • να είναι οι σύγχρονοι Έλληνες αυτοί που, το 1959, ασυνείδητα ή συνειδητά επέλεξαν το σημείο που σχηματίσθηκε η λίμνη Πλαστήρα, καθορίζοντας το τελικό σχήμα της έτσι που να σχηματίζει γεωδαιτικά ισοσκελή τρίγωνα με τον ναό του οπλίτου Απόλλωνος (πριν καν η αρχαιολογική σκαπάνη τον φέρει στο φως), κατόπιν υποδείξεως από κάποιαν Υπεράνθρωπη Δύναμη που η επιστήμη μας αδυνατεί να κατανοήσει και αφού προηγουμένως η Δύναμη αυτή γνώριζε την ακριβή θέση που ο ναός του οπλίτου Απόλλωνος ήταν θαμμένος, αλλά και την – μελλοντική, το 1994 – ανασκαφή που οδήγησε στην αποκάλυψή του… Ισχύει το ένα από τα δύο ή και τα δύο; Και αν ισχύουν και τα δύο, με ποια σειρά ισχύουν; Μπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα, στα πλαίσια της κβαντικής θεωρίας των πολλαπλών συμπάντων και της ελαστικότητος του χρόνου, σε μια ακραία έκταση ή συρρίκνωση του χρόνου;

Τέλος, είναι προφανές ότι αυτός ο «Κάποιος» ή το «Κάτι» που ήταν εδώ, θέλησε (και) να μας το δείξει! Ενώ η παρουσία του θα μπορούσε να μην είναι αντιληπτή, επέλεξε να αφήσει ίχνη… Επέλεξε τα ίχνη του να μπορούν να διαβασθούν όταν οι συνθήκες του πολιτισμού μας θα το επέτρεπαν… Αμέσως μόλις η πρόοδος στις επιστήμες της χαρτογραφίας και της γεωδαισίας το επέτρεψε. Το μεγάλο ερώτημα είναι, γιατί; Γιατί τώρα;

* Ένας από τους λόγους που τα ίσα σκέλη των τριών ισοσκελών τριγώνων που σχηματίζονται μεταξύ του ναού του οπλίτου Απόλλωνος και των άκρων της λίμνης Πλαστήρα έχουν – σε όλα τα τρίγωνα – διαφορά 200 μέτρα, είναι επειδή ο ναός κτίσθηκε για να προβλέψει (και) τον τεχνητό ταμιευτήρα νερού που ευρίσκεται σε απόσταση 300 μέτρων από τον ναό.
– Ισοσκελές είναι το τρίγωνο με κορυφή τον ναό του οπλίτου Απόλλωνος http://goo.gl/maps/inF2O και πλευρές έως, α) το Δυτικό άκρο του ταμιευτήρος http://goo.gl/maps/7GJ6R (331,51 μέτρα) και β) το Βόρειο άκρο του ταμιευτήρος http://goo.gl/maps/9pVdt (334,46 μέτρα).
Βίντεο:


Εικόνα 4:

** Τα λογικά συμπεράσματα που εξάγονται βασίζονται στην υπόθεση ότι οι μετρήσεις μεταξύ του ναού του Απόλλωνος οπλίτου και της λίμνης Πλαστήρα είναι ακριβείς. Η ορθότητα του συνόλου της δημοσίευσης τελεί υπό την αίρεση της ακρίβειας των γεωγραφικών συντεταγμένων του ναού του Απόλλωνος οπλίτου και της λίμνης Πλαστήρα στους χάρτες της Google.

Ἀλαμπάσης Θανάσης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *