Γερμανικὰ («ἀντιδημοκρατικά») δημοψηφίσματα

Εἶναι τρελλοὶ αὐτοὶ οἱ Γερμανοί. Μοῦ ἔστειλαν εἰδοποίηση νὰ πάω νὰ ψηφήσω στὶς 5 Νοεμβρίου σὲ δημοψήφισμα, γιὰ νὰ ἀποφασισθῇ ἐὰν θὰ πρέπῃ νὰ κλείσῃ μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2022 τὸ Block 2 τοῦ θερμικοῦ ἐνεργειακοῦ σταθμοῦ τοῦ βορείου τμήματος τῆς πόλεως. Ἔβαλαν μέσα καὶ ἔνα τετρασέλιδο ποὺ ἀναλύει τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατά, τὴν ὑφισταμένη κατάσταση, τὸ κόστος διατηρήσεως καὶ ἀντικαταστάσεως, τὴν ψηφισμένη ἄποψη/πρόταση πρὸς τὸν λαὸ γιὰ τὸ ζήτημα ἀπὸ τὸ ἀνώτατο συμβούλιο τῆς πόλεως κ.λ.π. κ.λ.π..

Ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν ἐπέρασαν διαφωτισμὸ δὲν ξέρουν ὅτι τὰ δημοψηφίσματα εἶναι ὅ,τι πιὸ ἐπικίνδυνο σὲ μίαν δημοκρατία, μιᾶς καὶ ἀλλοιώνουν τὸ πολίτευμα, ἐνισχύουν τὴν ἀναρχία, βοηθοῦν στὴν ἐκδήλωση τῶν κατωτάτων ἐνστίκτων τῶν λαϊκῶν, ἀμορφώτων, ἀστοιχειώτων καὶ χυδαίων μαζῶν καί, ἐν τέλει, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς δῆθεν συμμετοχῆς τῶν πολλῶν ἐμποδίζουν τὶς πεφωτισμένες κληρονομικὲς ἡγεσίες νὰ ὁδηγήσουν τὰ ἔθνη στὸν σωστὸ δρόμο, μέσα στὰ σκοτάδια τῆς ἱστορίας.

Κρίμα. Ὄχι μόνον δὲν ξέρουν, ἀλλὰ καὶ δὲν διδάσκονται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ φιλελεύθερη διανόηση, ποὺ ἔπαθε καὶ ἔμαθε.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

(Visited 104 times, 1 visits today)
Leave a Reply