Ὥρα …«ἐπενδύσεων»!!!

Νέα φάσις στὶς σχέσεις τῆς Οὐάσιγκτον καὶ τῆς Ἑλλάδος!
Ὁ Τσίπρας παρουσίασε σχέδιο ἐπενδύσεων στοὺς Ἀμερικανούς!!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 78 times, 1 visits today)
Leave a Reply