Γελοιοποιώντας μας μὲ ὅλους τοὺς τρόπους…

Δὲν μὲ ἐνοχλεῖ ποὺ οἱ (φερόμενοι ὡς) πολιτικοί «μας» καὶ κυβερνῶντες «μας» εἶναι ἀπὸ ἠλίθιοι ἔως γελοίοι.
Μὲ ἐνοχλεῖ ποὺ περιφέροντας τὰ ἄχρηστα σαρκία τους ἀνᾷ τῷ πλανήτῃ παρουσιάζονται ὡς δικοί μας ἐκπρόσωποι, συμπαρασύροντας στὸν εὐτελισμό τους κι ἐμᾶς.
Μὲ ἐνοχλεῖ ποὺ δηλώνονται ὡς Ἕλληνες, ἂν καὶ παραμένουν σκέτο ἀπὸ ἑλληνόφωνοι μὴ Ἕλληνες, ἔως ἀκόμη καὶ συνειδητοποιημένοι μισέλληνες.
Μὲ ἐνοχλεῖ ποὺ λειτουργοῦν ὡς προμετωπὶς καὶ διαχειριστὲς τοῦ λόγου καὶ τῆς σκέψεως τῶν Ἑλλήνων, ἂν καί, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν, ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἅπαντες σκουπίδια.

Ναί, αὐτὸ εἶναι τὸ μόνον ποὺ μὲ ἐνοχλεῖ τελικῶς.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς εἶναι χρόνια τώρα ποὺ ἐντὸς τῆς χώρας διαρκῶς ἀπομειώνονται οἱ πολιτικοκομματικὲς ἡ δυνάμεις τους, οἱ ἐπιδράσεις τους καὶ οἱ χειραγωγήσεις τους.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς οἱ Ἕλληνες τοὺς ἔχουν γιὰ τὰ …μπάζα…
…καὶ πρὸς τοῦτον πλέον, ἐπισήμως, ἀν τὶ γιὰ τοὺς γνωστοὺς κομματικοὺς τραμπούκους βλέπουμε νὰ ἀντικαθίστανται ἀπὸ ἀλλοδαποὺς τραμπούκους.

εἰκόνα
(ἀλλάξτε τὶς κομματικὲς σημαῖες καὶ θὰ καταλάβετε ὅλο τὸ σκηνικό)

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἀκόμη καὶ ὅσοι, ἑλληνόφωνοι καὶ ἑλλονογενεῖς, ἐπαγγελματικῶς, ἀφελῶς ἢ χαζοχαρούμενα, παραμένουν γύρω καὶ μέσα στὰ κομματομάγαζα, καθημερινῶς μειώνονται σὲ ἀριθμό, ἀλλὰ καὶ ἀποδεικνύουν πὼς ἄλλο οἱ Ἐλεύθεροι Ἄνθρωποι καὶ ἄλλο τὰ ὁπαδικὰ κατακάθια καὶ οἱ χειροκροτητές.
Μὲ ἐνοχλεῖ σαφῶς ποὺ ἀκόμη κάποιοι (ἂς ποῦμε συμπολῖτες μας) ἐμπιστεύονται αὐτὸν τὸν ἀποσαθρωμένο μηχανισμό, ἀλλὰ αὐτό, πραγματικά, κατ’ ἐμέ, εἶναι τὸ μικρότερον κακό, ἐφ΄ ὅσον κάθετέλος ἔχει πολυεπίπεδες συνθῆκες καὶ στάδια ἀποσυνθέσεως.
Τὸ μέγιστον ὅλων εἶναι πὼς ὅλοι, μὰ ὅλοι, αὐτοὶ ποὺ μὲ κάποιον τρόπο σιτίζονται ἀπὸ τὰ κομματομάγαζα, προσβάλλουν σταθερῶς καὶ συνειδητῶς ὅλους αὐτούς, ἐντὸς κι ἐκτὸς συνόρων, ποὺ ἐπιθυμοῦν, ἀγωνίζονται καὶ πορεύονται πρὸς τὴν Ἐλευθερία.

Τὰ κουδουνισμένα μόνον νὰ θορυβοῦν ξέρουν. Οἱ ὑπογραφές τους, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, εἶναι νομιμοφανεῖς καὶ οὐδέποτε νόμιμες. Ἡ δημοκρατία τους εἶναι προσχηματικὴ καὶ παραμένει ἁπλὸς μηχανισμὸς μοχλεύσεως καὶ διατηρήσεως τῆς ἐξουσίας στὰ χέρια τῶν ἰδίων «ἐκλεκτῶν», ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὶς ἴδιες οἰκογένειες, ἐδῶ καὶ ἑκατοντάδες χρόνια.
Κι ἐγὼ προσβάλλομαι καὶ θίγομαι ὅταν αὐτὰ τὰ σκουπίδια ἐμφανίζονται ὡς ἐκπρόσωποί μου καὶ μιλοῦν ἀν τὶ ἐμοῦ καὶ τῶν συμπατριωτῶν μου.

Φιλονόη

Υ.Γ. Προσέξτε… Τὸ πρόβλημά μου δὲν εἶναι ὁ κάθε τσίπρας, σαμαρᾶς, GAPατος, παπαδήμιος (ἀλήθεια, ἀκόμη στήν ἐντατική εἶναι;), μητσοτάκης, βενιζέλος κλπ κλπ κλπ… Σαφῶς καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πρόβλημά μου κάτι ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀποῤῥίματα. Τὸ πρόβλημά μου ὅμως εἶναι πὼς ὅλα τὰ σκουπίδια, τὶς ῥυπάνσεις καὶ τὶς μολύνσεις τους κάποιοι θὰ κληθοῦν νὰ τὶς καθαρίσουν. Κι ἐφ΄ ὅσον ὅλος αὐτὸς ὁ συρφετὸς ἐλάχιστα ἀντιλαμβάνεται τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς ποὺ ἐπιφέρει ἡ παρουσία του, δυστυχῶς μας, ἐπάνω στὶς δικές μας πλάτες πέφτει ἠ κάθαρσις…

 

(Visited 153 times, 1 visits today)
Leave a Reply