Γυναικεῖο «ΤΑΜΠΟΝ» μήπως σημαίνει …καρκίνος;

Γυναικεῖο Θέμα – Ταμπὸν = Καρκίνος!!!

Τὰ «Ταμπόν», τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν τὸ ἐμπόριον, ἔχουν ἀποδειχθῇ ὅτι περιέχουν τὴν ἄκρως καρκινογόνο οὐσία «γλυφοσάτη» τῆς Monsanto…

Τὰ φυτὰ τοῦ βάμβακος, ἀπὸ ὅπου προέρχονται οἱ ἴνες κατασκευῆς τῶν Ταμπόν, εἶναι γενετικῶς μεταλλαγμένα καὶ ἀπρόσβλητα ἀπὸ τὸ θανατηφόρο «Roundup»  ποὺ ψεκάζουν τὰ χωράφια, γιὰ νὰ καταστραφοῦν τὰ ζιζάνια...

Τὸ Φυτὸ τοῦ Βάμβακος δὲν παθαίνει κάτι διότι τοῦ ἔχουν ἀλλάξῃ τὸ DNA, ἀλλὰ τὸ Χημικὸ μὲ τὸ ὁποῖο ψεκάζουν ὁλόκληρα τὰ χωράφια, ἁπλᾶ παραμένει ἐπάνω στὸ φυτὸ καί, μὲ αὐτὸ τὸ φυτό, φτιάχνουν τὰ «Ταμπόν»…
Ἁπλᾶ, στὰ @ρχίδια τους οἱ «ἄνθρωποι»…
Αὐτοὶ νὰ πεθαίνῃ ὁ κόσμος θέλουν καί, φυσικά, ταὐτοχρόνως νὰ κερδίζουν ἀπὸ ἐπάνω…

Ἐννοῶ ὅλες τὶς παραπάνω λέξεις μὲ αὐτούσιο καὶ κυριολεκτικὸ τὸ νόημά τους!!!
Δὲν χαίρομαι ποὺ τὸ γράφω διόλου…
Ἀλλὰ ἀκριβῶς ἔτσι εἶναι…


Μορφεὺς Πλάτων

(Visited 210 times, 1 visits today)
Leave a Reply