Βαθύτερα νοήματα τῆς δημοκρατίας

Τὸ βαθύτερο νόημα τῆς δημοκρατίας:

5.650.000 ψηφοφόροι, σπεύδουν διατεταγμένα νὰ ἐπιλέξουν 300 «σοφούς» ποὺ θὰ τοὺς ἐκπροσωποῦν στὴν Βουλή.
Οἱ 300 σοφοὶ ποὺ ἔχουν ἐπιφορτισθῇ μὲ τὸ καθῆκον τῆς ἐκπροσωπήσεως τῶν ψηφοφόρων, πράττοντας σοφά, εἴτε «ἐξαφανίζονται» στὶς κρίσιμες στιγμές, εἴτε δηλώνουν «παρών» ἢ «παροῦσα», γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὶς συνέπειες.

Οἱ 300 «σοφοί», ἀποφασίζουν (ἐξ ἴσου σοφά) ὅτι θὰ πρέπῃ ν’ ἀποφασίζουν χωρὶς νὰ ῥωτοῦν αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἐψήφισαν.
Κι ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι «σοφοί», ὑπηρετοῦν πιστὰ τὰ ἀφεντικά, ποὺ ἔπεισαν τοὺς ψηφοφόρους νὰ τοὺς βάλουν στὴν Βουλή.

Καὶ κάπως ἔτσι, ὁ λαὸς ἀναγκάζεται νὰ ὑποστῇ μέτρα καὶ νόμους ποὺ εἶναι ἐναντίον του, γιατὶ ἔτσι ἠθέλησαν οἱ «σοφοί» ποὺ τοῦ ἔδωσαν νὰ ἐπιλέξῃ…

Ἐν ὀλίγοις… that’s democracy!!! (μὴ λέτε ὅτι δὲ σπρεχάρουμε καὶ τὴν βαρβαρικήν…)

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 124 times, 1 visits today)
One thought on “Βαθύτερα νοήματα τῆς δημοκρατίας

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βαθύτερα νοήματα τῆς δημοκρατίας – ONLINE-PRESS

Leave a Reply