Ὥρα πραγματικῆς Ἀντιστάσεως… (δ)

…καὶ ἐπαναδομήσεως, λέμε, τοῦ κόσμου μας…
Κι ἀπό ποῦ ξεκινᾶμε γιά νά τόν φτιάξουμε αὐτόν τόν σάπιο μας κόσμο;
Μά, ἐννοεῖται, ἀπὸ ἐμᾶς. Πρῶτα καὶ πάντα ἀπὸ ἐμᾶς.
Ἐὰν δὲν φτιάξουμε τὸ κύτταρον (ἐμᾶς) εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐλπίζουμε, νὰ προσμένουμε καὶ νὰ θέλουμε νὰ ἀλλάξουν οἱ ἄλλοι.

Δική μας ἡ εὐθύνη μόνον τῶν δικῶν μας ἔργων καὶ τῶν ἐπιπτώσεων αὐτῶν.
Δική μας ἡ εὐθύνη τοῦ ἐπαναπροσδιορισμοῦ…
…καὶ μετά, τὰ ὑπόλοιπα, ἔπονται.

Ἀντίστασις λοιπόν… οὐσιαστική.
Ὁδηγός, σύντροφος καὶ σύμμαχος, σὲ αὐτὴν τὴν ὁπτική, ὁ φίλος Δημήτριος Δρούκας, ὁ ὁποῖος σήμερα μᾶς προτείνει τὸ τέταρτον βῆμα τῆς (πραγματικῆς) παθητικῆς ἀντιστάσεως.

Παθητικὴ ἀντίστασις, κίνησις τετάρτη:

«Ἀπάντησε: εἶσαι πολίτης ἤ ὑπήκοος;; 
Ἐλεύθερος ἤ ὑποτελής;
Καί, κυρίως: Ποιός τήν ζωή σου, ποιός τήν κυβερνᾶ;»!!!

Δημήτριος Δρούκας

Ξανὰ καὶ ξανὰ καὶ ξανά…
Τί εἴμαστε;
Κι, ἀκόμη καλλίτερα, τί θέλουμε νά εἴμαστε;
Ποιός θά μᾶς χαρίση τό ὁ,τιδήποτε ἐάν δέν τό διεκδικήσουμε καί δέν τό κερδίσουμε μόνοι μας;
Ποιός δυνάστης θέλει νά χάσῃ τίς ἐξουσίες του;

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 81 times, 1 visits today)
Leave a Reply