Λυποῦνται καὶ οἱ Τοῦρκοι γιὰ τοὺς Γιουνάνηδες…

Βρὲ ποῦ φθάσαμε!

Νὰ δηλώνουν οἱ Τοῦρκοι, σύμβουλοι τοῦ Ἐρντογᾶν πὼς …«λυποῦνται τοὺς Ἕλληνες, γιατὶ εἶναι θύματα τοῦ …ἰμπεριαλισμοῦ»!

Καὶ αὐτὸ μάλιστα ἐξ  αἰτίας τοῦ ἀριστεροῦ καὶ …«πολεμίου» τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, πρωθυπουργοῦ Τσίπρα, ὁ ὁποῖος,,κατὰ τοὺς Τούρκους,,δὲν εἶναι παρὰ …«ὄργανο τῶν ἰμπεριαλιστῶν»!

«Πούλησαν τὰ πάντα, οἱ τράπεζες τὶς πέρασαν στὰ χέρια τῶν Γερμανῶν. Τίποτα δὲν ἔμεινε στὰ χέρια τους. Οἱ ἄνθρωποι στὴν Ἑλλάδα περιμένουν τὰ γερμανικὰ καὶ τὰ ἰταλικὰ προϊόντα. Ὑπάρχει μία ταινία γιὰ 300 Σπαρτιάτες ποὺ πέφτουν ἡρωικά. Γιὰ ἐμέναν θὰ πρέπῃ νὰ ξαναέλθουν οἱ 300 τοῦ Λεωνίδου στὰν Ἑλλάδα, γιατὶ δὲν ἔμεινε κάτι ὄρθιο.

Ἡ καταλήστευσις τῆς Ἑλλάδος εἶναι τόσο μεγάλη, ποὺ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεται. Ὁ Τσίπρας ποὺ δὲν φορᾶ γραβάτα, θὰ σταματοῦσε τὸν ἰμπεριαλισμό… Μὰ ὁ Τσίπρας εἶναι ὁ ἄνθρωπός τους.»

Αὐτὰ καὶ ἀλλὰ διάφορα ἐδήλωσε σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ὁ σύμβουλος τοῦ Τούρκου Προέδρου, Μπουλοῦτ Γιγίτ.

Νισάφι πιά…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 121 times, 1 visits today)
Leave a Reply