Ὥρα ὑποδοχῆς τοῦ νέου …«Μεσσία»!!!

Τὸ ἔκανε ὁ ὁβριοσκατόπ@υστας…

πηγὴ

Ἡ χειροτέρα εἴδησις ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια…!!!!

Ἑτοιμασθεῖτε γιὰ τὴν «Νέα Ἐποχή»…
Ἑτοιμασθεῖτε γιὰ τὸν Παγκόσμιο Πόλεμο…
Ἑτοιμασθεῖτε γιὰ τὴν Παγκόσμιο Κυβέρνηση…
Ἑτοιμασθεῖτε γιὰ τὴν γ@αμένη, τὴν παγκόσμιο πρωτεύουσά τους καὶ τὸν γ@μημένο τὸν παγκόσμιο ναό τους…
Ἑτοιμασθεῖτε γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ γ@μημένου τοῦ ὁβριοχριστιανοῦ «μεσσία» τους (τοῦ ἐμφανιζομένου ἀρχικῶς ὡς καλοῦ κι ἀγαθοῦ καὶ εἰρηνοποιοῦ, ὕστερα ἀπὸ τὸν Μεγάλο Πόλεμο)…
Ἑτοιμασθεῖτε γιὰ τὴν Παγκόσμιο Σκλαβιά…
Ἑτοιμασθεῖτε γιὰ τὴν ἅλωση τῶν πάντων…

Κατάρα στὰ κεφάλια τους καὶ εὔχομαι τὴν πλήρη καταστροφή τους…!!!

Εὐχαριστῶ, ἀλλά, δὲν θὰ πάρω…

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

 

(Visited 302 times, 2 visits today)
Leave a Reply