Χρησιμοποιώντας …ἐκτυπώσεις!!!

Τρισδιάστατη ἐκτύπωσις.
Ἡ ἐπομένη βιομηχανικὴ ἐπανάστασις!!!

Παρακολουθῶ ἀπὸ χρόνια καὶ ἔχω ξαναγράψῃ γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐκτυπώσεως μὲ 3D ἐκτυπωτές.
Δὲν γνωρίζω τὸ τὶ ἀκριβῶς γίνεται στὴν Ἑλλάδα μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα, ἀλλὰ οὔτε καὶ μπορῶ νὰ ἐντοπίσω κάτι διαδικτυακῶς.
Γι’ αὐτὸ θὰ σᾶς πῶ γιὰ τὴν Ὁλλανδία.

Πρωτοπόροι πάντα στὴν χρήση νέων τεχνολογιῶν οἱ Ὁλλανδοί, ὅπου πλέον οἱ ἐφαρμογὲς εἶναι πάρα πολλὲς καί, μάλιστα γίνονται ἐπὶ πλέον καὶ σὲ μεγάλες κατασκευές, ὅπως τὸ κτίσιμο ἑνὸς ὁλοκλήρου κτιρίου στὰ κανάλια τοῦ Ἄμστερνταμ ἢ ἀκόμη καὶ στὴν κατσκευὴ γεφυρῶν!

Τί εἶναι ὅμως ἡ ἐκτύπωσις 3D;

«Ἡ τρισδιάστατος ἐκτύπωσις (3D printing) εἶναι μία μέθοδος προσθετικῆς κατασκευῆς στὴν ὁποίαν κατασκευάζονται ἀντικείμενα μέσῳ τῆς διαδοχικῆς προσθέσεως ἐπαλλήλων στρώσεων ὑλικοῦ. Στὴν τρισδιάστατο ἐκτύπωση μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν διάφοροι τύποι ὑλικοῦ, κυρίως κεραμικὰ καὶ πολυμερῆ.»

Κατασκευὲς ἀντικειμένων ἀπὸ μικροαντικείμενα, ὅπως ἀγαλματίδια καὶ διακοσμητικά, ἐνδύματα, αὐτοκίνητα, γέφυρες, ἀκόμη καὶ κατοικίες ἤ καὶ …ἀνθρώπινα ὄργανα!!! 

Γενικὰ ὀτιδήποτε θὰ χρειαζόμαστε, θὰ μποροῦμε ἁπλᾶ νὰ τὸ …ἐκτυπώνουμε!

Ἕνας κόσμος ποὺ ὑπόσχεται πάρα πολλὰ καὶ τυχεροί, μὲ λαμπρὸ μέλλον ὅσοι πάρουν θέση καὶ ἀσχοληθοῦν μὲ αὐτὸ τὸ ἀντικείμενον.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply